CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  TKB Lần 3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 08h:39' 03-01-2019
  Dung lượng: 86.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 3)
  Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 02/01/2019
  Năm học 2018-2019

  Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
  Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
  2 "Văn học
  (V.Trang)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Toán
  (Mỹ)" "Công nghệ
  (Hằng)" "Tin học
  (Nha)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Nhạc
  (Hồng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Phong)" "Địa lý
  (Yến)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "Thể dục
  (Tuân)"
  3 "Lịch sử
  (Hạnh)" "Toán
  (Dũng)" "Công nghệ
  (Hồng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Văn học
  (Phượng)" "Công nghệ
  (Hằng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Mỹ)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Giang)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Địa lý
  (Yến)" "Thể dục
  (Tuân)" "Toán
  (Hòa)"
  4 "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Mỹ)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Hóa học
  (Hằng)" "Văn học
  (Giang)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hương)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)"
  5 "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (V.Trang)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Dũng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Mỹ)" "Văn học
  (Phượng)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Hóa học
  (Hằng)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Giang)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hương)" "Lịch sử
  (Vinh)"
  Thứ 3 1 "Vật lý
  (Vi)" "Tin học
  (Thúy)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Thể dục
  (Sinh)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Giang)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "GDCD
  (Hương)" "Địa lý
  (Yến)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Thể dục
  (Tuân)"
  2 "Toán
  (Dũng)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Hồng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Tin học
  (Thúy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Tin học
  (Nha)" "Địa lý
  (Yến)" "Công nghệ
  (Vi)" "Thể dục
  (Tuân)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Hóa học
  (Tuyền)"
  3 "Nhạc
  (T.Trang)" "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "GDCD
  (Hồng)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Thể dục
  (Sinh)" "Thể dục
  (Tuân)" "Tin học
  (Nha)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Giang)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)"
  4 "Sinh vật
  (Lan)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Toán
  (Dũng)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Văn học
  (Phượng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Mỹ)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Giang)" "Nhạc
  (Hồng)" "Công nghệ
  (Vi)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Hòa)"
  5 "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Vật lý
  (Vi)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Nhạc
  (Hồng)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Toán
  (Hòa)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Nha)"
  Thứ 4 1 "Văn học
  (V.Trang)" "Vật lý
  (Vi)" "GDCD
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Địa lý
  (Yến)" "Hóa học
  (Hằng)" "Toán
  (Phong)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Hân)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "Sinh vật
  (T.Hằng)"
  2 "Văn học
  (V.Trang)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Vật lý
  (Vi)" "Văn học
  (Phượng)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Hóa học
  (Hằng)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Địa lý
  (Yến)" "Toán
  (Phong)" "Toán
  (Hòa)" "Tin học
  (Nha)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)"
  3 "Thể dục
  (Sinh)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Giang)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "Văn học
  (Hương)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Hân)"
  4 "Toán
  (Dũng)" "GDCD
  (Ng.Bình)" "Công nghệ
  (Hồng)" "Vật lý
  (Vi)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Văn học
  (Phượng)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Giang)" "Hóa học
  (Hằng)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Hòa)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Hân)"
  5 "Toán
  (Phong)" "Công nghệ
  (Vi)" "Tin học
  (Nha)" "Nhạc
  (Hồng)"
  Thứ 5 1 "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Văn học
  (Hân)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Tin học
  (Thúy)" "Công nghệ
  (Hằng)" "Địa lý
  (Yến)" "Thể dục
  (Tuân)" "Văn học
  (Giang)" "Toán
  (Phong)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Hòa)"
  2 "Toán
  (Dũng)" "Tin học
  (Thúy)" "Văn học
  (Hân)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Công nghệ
  (Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)"
   
  Gửi ý kiến