CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  TKB HKII (SÁNG)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 08h:43' 03-01-2018
  Dung lượng: 96.5 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 3)
  Học kỳ 2 Có giá trị từ ngày 02/01/2018
  Năm học 2017-2018

  Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
  Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
  2 "Lịch sử
  (Hạnh)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Công nghệ
  (Hằng)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Tuân)" "Địa lý
  (Yến)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Dũng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)"
  3 "Tin học
  (Thúy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Địa lý
  (Yến)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Nhạc
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Dũng)" "Hóa học
  (Hằng)" "Sinh vật
  (Lan)" "GDCD
  (Hạnh)"
  4 "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Toán
  (Mỹ)" "Công nghệ
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Toán
  (Hòa)" "Văn học
  (Giang)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (V.Trang)"
  5 "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Mỹ)" "Văn học
  (Phượng)" "Tin học
  (Thúy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Sinh vật
  (Hằng)" "GDCD
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Hân)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (Giang)" "Văn học
  (V.Trang)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)"
  Thứ 3 1 "Công nghệ
  (Hân)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Địa lý
  (Yến)" "Tin học
  (Thúy)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Giang)" "Vật lý
  (Vi)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Văn học
  (Hương)" "Địa lý
  (Yến)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Thể dục
  (Sinh)" "GDCD
  (Giang)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Tin học
  (Thúy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Địa lý
  (Yến)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Hân)" "Tin học
  (Nha)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Dũng)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Lịch sử
  (Vinh)"
  4 "Toán
  (Mỹ)" "GDCD
  (T.Trang)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Toán
  (Hòa)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (Giang)" "Tin học
  (Nha)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)"
  5 "Toán
  (Mỹ)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Hòa)" "Công nghệ
  (Vi)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Giang)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Dũng)"
  Thứ 4 1 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Công nghệ
  (V.Trang)" "Toán
  (Mỹ)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Phong)" "Thể dục
  (Tuân)" "Tin học
  (Thúy)" "GDCD
  (Hương)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Hân)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Thể dục
  (Sinh)" "Hóa học
  (Hằng)" "Toán
  (Dũng)"
  2 "Công nghệ
  (Hân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Công nghệ
  (Mỹ)" "Thể dục
  (Tuân)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Phong)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Toán
  (Hòa)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Dũng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Vật lý
  (Vi)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Sinh vật
  (Lan)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hương)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "GDCD
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Hóa học
  (Hằng)" "Tin học
  (Nha)" "GDCD
  (Hạnh)" "Văn học
  (V.Trang)"
  4 "Văn học
  (Phượng)" "Nhạc
  (Hồng)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Thể dục
  (Tuân)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Hòa)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Vật lý
  (Vi)"
  5 "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Hòa)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Hóa học
  (Hằng)"
  Thứ 5 1 "Địa lý
  (Yến)" "Tin học
  (Thúy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Sinh vật
  (Hằng)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Toán
  (Phong)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Công nghệ
  (Vi)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Giang)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Công nghệ
  (Hằng)" "Tin học
  (
   
  Gửi ý kiến