CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  TKB 04052020

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 13h:21' 03-05-2020
  Dung lượng: 12.4 KB
  Số lượt tải: 10
  Số lượt thích: 0 người
  Lớp 6A Lớp 8A
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Vật lý Toán Thể dục Văn học Tin học 1 CHAO CO Sinh vật Hóa học Công nghệ Toán Thể dục
  2 Ngoại ngữ Thể dục Toán Toán Tin học Ngoại ngữ 2 Thể dục Địa lý Mỹ thuật Toán Nhạc Hóa học
  3 Công nghệ GDCD Văn học Toán Mỹ thuật Địa lý 3 Sinh vật Vật lý Tin học Toán Lịch sử Văn học
  4 Văn học Ngoại ngữ Nhạc Công nghệ Sinh vật Sinh vật 4 Văn học Toán GDCD Ngoại ngữ Tin học Văn học
  5 Văn học Lịch sử Sinh hoạt 5 Công nghệ Ngoại ngữ Ngoại ngữ Địa lý Văn học Sinh hoạt

  Lớp 6B Lớp 8B
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Ngoại ngữ Tin học Văn học Thể dục Ngoại ngữ 1 CHAO CO Ngoại ngữ Toán Vật lý Ngoại ngữ Văn học
  2 Toán Công nghệ Thể dục Văn học Văn học Lịch sử 2 Toán Công nghệ Nhạc Địa lý Toán Địa lý
  3 GDCD Vật lý Toán Nhạc Công nghệ Văn học 3 Toán Văn học Thể dục Sinh vật Sinh vật Thể dục
  4 Sinh vật Tin học Mỹ thuật Ngoại ngữ Toán Toán 4 Hóa học Văn học Công nghệ Hóa học Văn học Ngoại ngữ
  5 Địa lý Sinh vật Sinh hoạt 5 GDCD Tin học Tin học Mỹ thuật Lịch sử Sinh hoạt

  Lớp 6C Lớp 8C
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Văn học Văn học Tin học Ngoại ngữ Lịch sử 1 CHAO CO Toán Nhạc Toán Vật lý Công nghệ
  2 Văn học Địa lý Vật lý Sinh vật Thể dục Toán 2 Sinh vật Mỹ thuật Toán Tin học GDCD Thể dục
  3 Văn học Ngoại ngữ Công nghệ Mỹ thuật GDCD Toán 3 Lịch sử Toán Văn học Thể dục Văn học Sinh vật
  4 Công nghệ Thể dục Ngoại ngữ Toán Tin học Nhạc 4 Ngoại ngữ Tin học Văn học Địa lý Ngoại ngữ Hóa học
  5 Sinh vật Toán Sinh hoạt 5 Văn học Địa lý Hóa học Ngoại ngữ Công nghệ Sinh hoạt

  Lớp 6D Lớp 8D
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Mỹ thuật Địa lý Sinh vật Văn học Toán 1 CHAO CO GDCD Vật lý Địa lý Nhạc Địa lý
  2 Thể dục Toán Văn học Thể dục Văn học Lịch sử 2 Lịch sử Toán Hóa học Công nghệ Công nghệ Sinh vật
  3 Công nghệ Tin học Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Nhạc 3 Văn học Tin học Toán Ngoại ngữ Thể dục Hóa học
  4 Tin học Sinh vật Toán Công nghệ GDCD Văn học 4 Tin học Ngoại ngữ Toán Văn học Toán Thể dục
  5 Toán Ngoại ngữ Sinh hoạt 5 Ngoại ngữ Mỹ thuật Văn học Văn học Sinh vật Sinh hoạt

  Lớp 6E Lớp 8E
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Toán Ngoại ngữ Toán Toán Sinh vật 1 CHAO CO Địa lý Sinh vật Văn học Mỹ thuật Toán
  2 Văn học Lịch sử Sinh vật Mỹ thuật Toán Vật lý 2 Tin học Văn học Văn học Văn học Lịch sử Toán
  3 Văn học Thể dục Tin học Công nghệ Tin học Nhạc 3 Công nghệ Sinh vật Nhạc Tin học Toán Ngoại ngữ
  4 GDCD Văn học Công nghệ Địa lý Thể dục Ngoại ngữ 4 Toán GDCD Ngoại ngữ Thể dục Thể dục Vật lý
  5 Ngoại ngữ Văn học Sinh hoạt 5 Hóa học Hóa học Địa lý Công nghệ Ngoại ngữ Sinh hoạt

  Lớp 7A Lớp 9A
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Địa lý Ngoại ngữ Thể dục Văn học Công nghệ 1 CHAO CO Hóa học Thể dục Văn học Sinh vật Văn học
  2 Công nghệ GDCD Toán Toán Văn học Lịch sử 2 Ngoại ngữ Địa lý Vật lý Hóa học Thể dục Văn học
  3 Văn học Thể dục Toán Văn học Ngoại ngữ Tin học 3 Văn học Sinh vật Lịch sử Toán Vật lý Toán
  4 Địa lý Toán Sinh vật Ngoại ngữ Sinh vật Vật lý 4 Văn học Lịch sử Tin học Tin học Ngoại ngữ GDCD
  5 Lịch sử Nhạc Tin học Mỹ thuật Sinh hoạt 5 Mỹ thuật Toán Toán Công nghệ Sinh hoạt

  Lớp 7B Lớp 9B
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Thể dục Văn học Ngoại ngữ Địa lý Văn học 1 CHAO CO GDCD Mỹ thuật Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ
  2 GDCD Công nghệ Ngoại ngữ Nhạc Toán Văn học 2 Hóa học Tin học Toán Thể dục Toán Vật lý
  3 Địa lý Mỹ thuật Sinh vật Sinh vật Vật lý Thể dục 3 Thể dục Lịch sử Ngoại ngữ Văn học Văn học Hóa học
  4 Lịch sử Lịch sử Toán Toán Văn học Tin học 4 Toán Địa lý Sinh vật Văn học Sinh vật Văn học
  5 Tin học Toán Công nghệ Ngoại ngữ Sinh hoạt 5 Văn học Công nghệ Lịch sử Toán Tin học Sinh hoạt

  Lớp 7C Lớp 9C
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO GDCD Thể dục Lịch sử Vật lý Thể dục 1 CHAO CO Toán Vật lý GDCD Thể dục Toán
  2 Tin học Ngoại ngữ Sinh vật Sinh vật Địa lý Ngoại ngữ 2 Văn học Lịch sử Thể dục Sinh vật Tin học Ngoại ngữ
  3 Công nghệ Văn học Nhạc Ngoại ngữ Lịch sử Văn học 3 Mỹ thuật Ngoại ngữ Toán Công nghệ Ngoại ngữ Địa lý
  4 Mỹ thuật Văn học Công nghệ Địa lý Toán Văn học 4 Vật lý Văn học Toán Lịch sử Hóa học Hóa học
  5 Toán Tin học Toán Toán Sinh hoạt 5 Tin học Văn học Sinh vật Văn học Văn học Sinh hoạt

  Lớp 7D Lớp 9D
  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
  1 CHAO CO Tin học Vật lý Mỹ thuật Toán Nhạc 1 CHAO CO Thể dục Hóa học Sinh vật Toán Văn học
  2 T
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓