CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 12h:26' 04-03-2011
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 62
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
  MÔN SINH HỌC LỚP 8
  Giáo viên thực hiện: Tr?n Th? Hu?
  Tru?ng THCS Dồn Th? Di?m
  CÂU HỎI
  Trình bày cấu tạo trong của đại não ?
  Dựa vào chức năng
  Hệ thần kinh vận động

  Hệ thần kinh:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Phân hệ thần kinh giao cảm
  Phân hệ thần kinh đối giao cảm
  Dựa vào chức năng hệ thần kinh được phân chia như thế nào ?
  Dựa vào thông tin cho biết hệ thần kinh sinh dưỡng được phân chia thành những phân hệ nào ?
  TIẾT 50: BÀI 48
  HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  I- CUNG PH?N X? SINH DU?NG
  Quan sát hình 48-1 về đường đi của xung thần kinh trong cung phản xạ ở hình A và B
  A-Cung phản xạ vận động
  B-Cung phản xạ sinh dưỡng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Sừng sau
  Nhắc lại một cung phản xạ gồm những thành phần nào ?
  Rễ sau
  Rễ sau
  Da

  Sừng sau
  A. Cung phản xạ vận động
  B. Cung phản xạ sinh dưỡng

  ? Em hãy mô tả đường đi của xung thần kinh ở cung phản xạ vận động?
  Rễ trước
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Rễ trước
  Rễ sau
  Hạch giao cảm
  Da
  Ruột

  A. Cung phản xạ vận động
  B. Cung phản xạ sinh dưỡng
  Sừng bên

  ? Em hãy mô tả đường đi của xung thần kinh ở cung phản xạ sinh dưỡng?

  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Quan sát hình 48-2
  Sợi cảm giác
  Sợi trước hạch
  Hạch đối giao cảm
  Sợi sau h?ch
  Dây phế vị
  Cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim
  ? Mụ t? đường đi của xung thần kinh trong cung phản xạ điều hoà hoạt động của tim ?

  Thụ quan áp lực
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Rễ sau
  Sừng sau
  Sừng trước
  Rễ trước
  Lỗ tuỷ

  Ruột
  Hạch giao cảm
  Sừng bên
  Rễ sau
  Da
  Thụ quan áp lực
  Sợi cảm giác
  Dây phế vị
  Sợi trước hạch
  Hạch đối giao cảm
  Sợi sau hạch
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  ? Qua phân tích con đường đi của xung thần kinh và
  quan sát hình em hãy cho biết trung khu của các phản
  xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu ?
  Rễ sau
  Sừng sau
  Sừng trước
  Rễ trước
  Lỗ tuỷ

  Ruột
  Hạch giao cảm
  Sừng bên
  Rễ sau
  Da
  Thụ quan áp lực
  Sợi cảm giác
  Dây phế vị
  Sợi trước hạch
  Hạch đối giao cảm
  Sợi sau hạch
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  ? Quan sát lại hình nêu các thành
  phần của một cung phản xạ sinh dưỡng ?
  I- CUNG PH?N X? SINH DU?NG
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Sừng sau
  So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động ?
  I Cung phản xạ sinh dưỡng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  KẾT LUẬN:
  Một cung phản xạ sinh dưỡng gồm:
  Cơ quan thụ cảm -> nơron hướng tâm -> trung khu
  thần kinh ( chất xám ở tuỷ sống và trụ não) -> nơron liên
  lạc -> nơron ly tâm trước hạch -> hạch giao cảm hoặc đối
  giao cảm -> nơron sau hạch -> cơ quan phản ứng
  I- Cung ph?n x? sinh du?ng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  II- C?u t?o c?a h? th?n kinh sinh du?ng
  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Nghiờn c?u thụng tin m?c 2 cựng quan sát hình 48.3
  ? Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm có nh?ng bộ phận nào ?
  Trả lời: Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phần:
  + Trung ương nằm trong tr? não, tuỷ sống
  + Ngoại biên là các dây thần kinh và hạch thần kinh
  Hình 48.3 Hệ thần kinh sinh dưỡng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  KẾT LUẬN:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phần:
  + Trung ương : nằm trong trụ não và tuỷ sống
  + Ngoại biên: Các dây thần kinh và hạch thần kinh

  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng

  Quan sát hình và nghiên cứu thông tin
  ? HÖ thÇn kinh sinh d­ìng gåm mÊy ph©n hÖ ?
  Tr¶ lêi: gåm hai ph©n hÖ:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  II. Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  KẾT LUẬN:
  Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phần:
  + Trung ương : nằm trong trụ não và tuỷ sống
  + Ngoại biên: Các dây thần kinh và hạch thần kinh
  Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm hai phân hệ:
  + Phân hệ giao cảm
  + Phân hệ đối giao cảm

  II-Cấu tạo của hệ thần kinh sinh dưỡng

  Quan sát hình, nghiên cứu bảng 48.1 và cho biết cấu tạo của mỗi phân hệ ?
  Hệ thần kinh sinh dưỡng
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Nghiên cứu th«ng tin b¶ng 48.3 trong SGK th¶o luËn nhóm trong 3 phót:
  ? Tr×nh bµy râ sù kh¸c nhau gi÷a ph©n hÖ giao c¶m vµ ®èi giao c¶m qua hình 48.3 ?
  Sợi sau hạch
  Sợi trước hạch
  Chuỗi hạch giao cảm
  Trung ương đối giao cảm
  Sợi trước hạch
  Sợi sau hạch
  A. Phân hệ giao cảm
  B. Phân hệ đối giao cảm
  I- Cung ph?n x? sinh du?ng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  II- C?u t?o c?a h? th?n kinh sinh du?ng
  III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  Bài tập: Em hãy cho biết nhịp đập của tim trong
  những trường hợp sau:
  + Trước khi chạy thể dục
  + Trong khi chạy thể dục
  + Sau khi tập thể dục ?
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Tăng
  Giảm
  Tim
  Phân hệ giao cảm
  Phân hệ đối giao cảm
  Co
  Đồng tử
  Dãn
  Phế nang
  Dãn
  Co
  - Em có nhận xét gì về chức năng của hai phân hệ giao cảm và đối giao cảm?
  Hai phân hệ hoạt động đối lập nhau
  - Điều đó có ý nghĩa gì đối với đời sống?
  Điều hòa hoạt động của các cơ quan nội tạng. Giúp cơ thể tự điều chỉnh → thích nghi với những biến đổi của môi trường.
  III. Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  KẾT LUẬN: - Ph©n hÖ thÇn kinh giao c¶m vµ ®èi giao
  c¶m cã t¸c dông ®èi lËp nhau -> ®iÒu hoµ ho¹t
  ®éng cña c¸c c¬ quan néi t¹ng.
  1) Chuỗi hạch thần kinh của phân hệ giao cảm:
  a) Nằm xa cơ quan phụ trách
  b) Nằm gần cơ quan phụ trách.
  c) Nằm trªn cơ quan phụ trách.
  d) C¶ a vµ c ®óng
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  2) Phần ngoại biên của hệ thần kinh sinh dưỡng gồm:
  a) Các dây thần kinh và sợi thần kinh.
  b) Các dây thần kinh và hạch thần kinh.
  c) Các nơron
  d) Các hạch thần kinh.
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  3) Trung ương của phân hệ giao cảm nằm ở:
  a) Chất xám ở đại não.
  b) Chất xám thuộc sừng bên tủy sống.
  c) Chất xám ở trụ não.
  d) Cả b và c
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  4) Chức năng của hệ thần kinh sinh dưỡng là:
  a) Điều hòa hoạt động các cơ quan nội tạng.
  b) Điều khiển các phản xạ có điều kiện.
  c) Điều khiển các hoạt động của cơ vân.
  d) Cả b và c
  TIẾT 50: BÀI 48: HỆ THẦN KINH SINH DƯỠNG
  Học bài trong vở và bảng 48-1.
  Trả lời các câu hỏi cuối bài.
  Xem trước bài 49: “ Cơ quan phân tích thị giác”. Chú ý cấu tạo cầu mắt và cấu tạo màng lưới. Xem trước hình 49-1; 49-2; 49-3.
  Sưu tầm tư liệu liên quan đến mắt.
  Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ, công tác tốt. Chúc các em học giỏi,chăm ngoan
  Xin chân thành cảm ơn!
  ĐÚNG RỒI!
  HOAN HÔ
  1
  2
  3
  4
  SAI RỒI!
  TIẾC QUÁ
  1
  2
  3
  4
   
  Gửi ý kiến