CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  giáo án Tiếng anh 9 cả năm chuẩn 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Tín (trang riêng)
  Ngày gửi: 16h:31' 26-07-2011
  Dung lượng: 440.5 KB
  Số lượt tải: 167
  Số lượt thích: 0 người

  trọn bộ Môn Tiếng Anh lớp 9 cả năm theo chuẩn kiến thức mới 2011-2012
  Năm học: 2011 -2012  class
  period
  date
  total
  ab
  
  9a
  
  
  
  
  
  9b
  
  
  
  
  
  Review/ Test
  Period 1
  ôn tập kiến thức trọng tâm lớp 8
  I. Aims of the lesson:
  Giúp học sinh hệ thống lại một cách cơ bản các kiến thức mà các em đã được học ở lớp 8 từ đó có cơ sở để tiếp thu một cách có hiệu quả kiến thức lớp 9.
  II. Teaching aids:
  Hệ thống kiến thức lớp 8.
  III . Teaching steps:
  1-Ôn về lý thuyết.

  Thì quá khứ đơn
  Form:
  S + v(ed)/v(cột 2
  S + did not +V(inf
  Did + s + V(inf

  Uses:

  Thì quá khứ đơn được dùng để diễn tả 1 hành động đã xảy ra và chấm dứt tại một thời điểm xác định trong quá khứ.
  Dấu hiệu nhận biết:

  Yesterday, last (night, month,year,……)
  (Two days, one year, five months……..)ago….

  Examples:

  -I watched TV last night.
  -My mother did not go to Treo market yesterday.

  -Thì hiện tại hoàn thành:
  Form:
  S + HAVE/HAS +PP(VED/VCộT 3)
  Use:
  Thì hiện tại hoàn thành được sử dụng để diễn tả một hành động xảy ra tại một thời điểm không xác định trong quá khứ, một hành động bắt đầu trong quá khứ kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục đến tương lai…
  Examples:
  I have met my old teacher.
  She has lived in Thai Thuy for 20 years.
  Dấu hiệu nhận biết:
  Ever, never,already,just,recently,yet,……………..
  Since+ một mốc thời gian(2000/last month/…..)
  For + một khoảng thời gian( 2 years/ 9 hours….)
  2-Phần thực hành: ( test)
  I- khoanh tròn đáp án mà em chọn

  1. Have you ______ any news about Lan since her bike accident?
  A. hear B. hearing C. to hear D. heard
  2. We ______ dinner when my friends arrived yesterday evening.
  A. are having B. is having C. were having D. was having
  3. The glass bottle will be broken ______ small pieces.
  A. into B. to C. in D. by
  4. They don’t want ______ to the market now.
  A. go B. to go C. going D. went
  5. I ______ home for school at 7 o’clock every morning.
  A. start B. leave C. go D. move
  6. The girl enjoys ______ her fitness exercise after classes.
  A. doing B. to do C. do D. did
  7. I have known her _______ two years.
  A. for B. since C. with D. within
  8. I’d like you ______ with me for some days.
  A. staying B. to stay C. stayed D. will stay
  9. Used paper is collected and _______ to factories.
  A. sent B. sending C. send D. to send
  10. I am happy _______ all the exams.
  A. passed B. pass C. passing D. to pass
  1. Phong Nha Cave is in the _________ of Viet Nam.
  A. southern B. northern C. south D. north
  2. She asked me __________ I liked coffee.
  A. as B. if C. or D. and
  3. Millions of Christmas cards ______every year.
  A. were sent B. are sent C. send D. will send
  4. Taj Mahal is _______ famous of all India’s
   
  Gửi ý kiến