CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  PCCM và TKB (22/10/2017)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Nguyễn Trãi
  Ngày gửi: 09h:20' 19-10-2017
  Dung lượng: 69.0 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  Trường THCS Nguyễn Trãi THỜI KHÓA BIỂU (Lần 2)
  Học kỳ 1 Có giá trị từ ngày 22/10/2017
  Năm học 2017-2018

  Ngày Tiết 6A 6B 6C 6D 7A 7B 7C 7D 8A 8B 8C 8D 9A 9B 9C 9D
  Thứ 2 1 CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ CHÀO CỜ
  2 "Lịch sử
  (Hạnh)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Tin học
  (Thúy)" "GDCD
  (Phượng)" "Thể dục
  (Tuân)" "Toán
  (Phong)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Sinh vật
  (Lan)" "Nhạc
  (Hồng)"
  3 "Toán
  (Mỹ)" "Văn học
  (Phượng)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Sinh vật
  (Lan)" "Thể dục
  (Tuân)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Nhạc
  (Hồng)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Dũng)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Lịch sử
  (Vinh)" "GDCD
  (Hạnh)"
  4 "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Tin học
  (Thúy)" "Địa lý
  (Yến)" "Văn học
  (Hương)" "Toán
  (Phong)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Văn học
  (Hân)" "Toán
  (Hòa)" "Văn học
  (Giang)" "Nhạc
  (Hồng)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)"
  5 "Nhạc
  (Hồng)" "Toán
  (Mỹ)" "Tin học
  (Thúy)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Toán
  (Phong)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "GDCD
  (Hương)" "Địa lý
  (Yến)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Toán
  (Hòa)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (Giang)" "Văn học
  (V.Trang)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)"
  Thứ 3 1 "Công nghệ
  (Hân)" "Tin học
  (Thúy)" "Địa lý
  (Yến)" "Toán
  (Mỹ)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Văn học
  (Hương)" "Văn học
  (Giang)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Dũng)" "Vật lý
  (Vi)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Văn học
  (Hương)" "Địa lý
  (Yến)" "Tin học
  (Nha)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Vật lý
  (Vi)" "Thể dục
  (Sinh)" "GDCD
  (Giang)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Toán
  (Dũng)"
  3 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Văn học
  (Phượng)" "Công nghệ
  (Tuyền)" "Tin học
  (Thúy)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Nhạc
  (T.Trang)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Văn học
  (Hân)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Hòa)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Dũng)" "Tin học
  (Nha)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)"
  4 "Toán
  (Mỹ)" "GDCD
  (T.Trang)" "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Địa lý
  (Yến)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Hòa)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (Giang)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Vật lý
  (Vi)"
  5 "Toán
  (Mỹ)" "Địa lý
  (Yến)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại ngữ
  (M.Bình)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Hòa)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Văn học
  (Hân)" "Sinh vật
  (Lan)" "Văn học
  (Giang)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Tin học
  (Nha)"
  Thứ 4 1 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Thể dục
  (Tuân)" "Toán
  (Mỹ)" "Vật lý
  (Tr.Thủy)" "Công nghệ
  (T.Hằng)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Toán
  (Phong)" "GDCD
  (Hương)" "Tin học
  (Nha)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Thể dục
  (Sinh)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Dũng)"
  2 "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Toán
  (Mỹ)" "Văn học
  (Phượng)" "Thể dục
  (Tuân)" "Văn học
  (Hương)" "Lịch sử
  (Hạnh)" "Toán
  (Phong)" "Mỹ thuật
  (Ng.Bình)" "Văn học
  (Hân)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Nhạc
  (Hồng)" "Sinh vật
  (Lan)" "Toán
  (Dũng)" "Tin học
  (Nha)"
  3 "Văn học
  (Phượng)" "Toán
  (Mỹ)" "Thể dục
  (Tuân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Toán
  (Phong)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Toán
  (Hòa)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (Hân)" "Hóa học
  (Hằng)" "Vật lý
  (Vi)" "GDCD
  (Hạnh)" "Toán
  (Dũng)"
  4 "Văn học
  (Phượng)" "Sinh vật
  (T.Hằng)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Toán
  (Mỹ)" "Sinh vật
  (Hằng)" "Thể dục
  (Tuân)" "Văn học
  (Hương)" "Sinh vật
  (Hưng)" "Thể dục
  (Sinh)" "Toán
  (Hòa)" "Tin học
  (Nha)" "Văn học
  (Hân)" "Công nghệ
  (Tr.Thủy)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Văn học
  (V.Trang)" "Vật lý
  (Vi)"
  5 "Ngoại ngữ
  (Vân)" "Vật lý
  (Vi)" "Toán
  (Hòa)" "Lịch sử
  (Vinh)" "Tin học
  (Nha)" "Toán
  (Dũng)" "Văn học
  (V.Trang)" "Hóa học
  (Hằng)"
  Thứ 5 1 "Địa lý
  (Yến)" "Công nghệ
  (V.Trang)" "Thể dục
  (Tuân)" "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Sinh vật
  (Hằng)" "Văn học
  (Hương)" "Tin học
  (Thúy)" "Toán
  (Phong)" "Toán
  (Hòa)" "Tin học
  (Nha)" "Vật lý
  (Vi)" "Hóa học
  (Tuyền)" "Địa lý
  (Ng.Hằng)" "Văn học
  (Giang)" "Toán
  (Dũng)" "Thể dục
  (Sinh)"
  2 "Ngoại ngữ
  (Tô.Thủy)" "Văn học
  (Phượng)" "Công nghệ
  (Vi)" "Toán
  (Mỹ)" "Toán
  (Phong)" "Văn học
  (Hương)" "Ngoại
   
  Gửi ý kiến