CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  GRADE 9 - TỔNG HỢP TESTS 15 & 45 Mins CẢ NĂM

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Thành Tâm
  Ngày gửi: 07h:39' 24-10-2011
  Dung lượng: 726.0 KB
  Số lượt tải: 932
  Số lượt thích: 0 người

  TTCM


  BGH

  
  
  Phan Thanh Secondary School
  Class: 9A…
  Name:……………………
  Test of English
  Subject of 9
  Time:15 minutes
   Mark
  Teacher’s remark
  
  I/ Read the passage and then do the tasks that follow :
  Japan, an island nation in East Asia, has a total area of about 378,000 sq km. In Japan, the climate is rain and humid in four seasons. The population is about 128 million. The official language is Japanese. The unit of currency of Japan is the yen. The largest city in Japan is Tokyo , the national capital.
  Japan is among the top nations in the world in education with 99% of the population that can read and write.
  After the United States, it is considered the world’s second largest econocomy with one of the world’s highest living standards.
  With a colorful culture, every year , Japan attracts million of tourists coming from all over the world.
  1/ Fill the information about Canada : (2ms)
  a/ Area:……………………………………………………………………………………………
  b/ Population:…………………………………………………………………………………..
  c/ Climate :………………………………………………………………………………………….
  d/ Unit of currency :………………………………………………………………………….
  2/ Answer True or False :(4ms)
  a/ Tokyo is the largest city in Japan . →……………….
  b/ 100% of the population in Japan can read and write . →……………….
  c/ Japan has a larger econocomy than the United States. →……………….
  d/ Every year, miilions of tourists from all over the world come to Japan. →………………..
  II/ Write sentences with wish (4ms)
  1/ I am not a good student .
  → I wish……………………………………………………………………………………………
  2/ Hoa doesn’t have a new bike.
  → Hoa wishes………………………………………………………………………………………
  3/ They play sports very badly.
  → They wish……………………………………………………………………………………….
  4/ Nam doesn’t know many people here.
  → Nam wishes……………………………………………………………………………………..


  § GOOD LUCK TO YOU §
  Answer
  I/ */ Each sentence gets 0.5 m
  a/ Area: 378,000 sq km .
  b/ Population : about 128 million .
  c/ Climate : rain and humid .
  d/ Unit of currency : yen.
  */ Each sentence gets 1m
  a.True b.False c.False d. True
  II/ Each sentence gets 1m
  1/ I wish I were a good student .
  2/ Hoa wishes she had a new bike .
  3/ They wish they didn’t play sports very badly.
  4/ Nam wishes he knew many people here .


  TTCM


  BGH

  
  
  Phan Thanh Secondary School
  Class: 9A…
  Name:……………………
  Test of English
  Subject of 9
  Time:15 minutes
   Mark
  Teacher’s remark
  
  I/ Read the passage and then do the tasks that follow :
  Thailand is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). Thailand has a total area of about 513,115 sq km. Thailand enjoys tropical climate. The population is about over 62 million.
  The Thailand’s unit of currercy is the baht.
  The capital of Thailand is Bangkok and it is also the largest city in the country. Buddhism is the country’s official regilion. In addition, there are other religions such as Islam, Hinduism .The national language is Thai.
  English , Chinese and Malay are also widely spoken.
  With a colorful culture, every year , Japan attracts miilion of tourists coming from all over the world.
  1/ Fill the information about Canada : (2ms)
  a/ Area:……………………………………………………………………………………………
  b/ Population:…………………………………………………………………………………..
  c/ Climate :………………………………………………………………………………………….
  d/ Unit of currency :………………………………………………………………………….
  2/ Answer True or False :(4ms)
  a/ Thailand is a member country of ASEAN . →……………….
  b/ There are two religions in Thailand . →……………….
  c/ People speak only Thai in Thailand. →……………….
  d/ Every year, miilions of tourists from all over the world come to Thailand. →………………..
  II/ Write sentences with wish (4ms)
  1/ I am not a good player .
  → I wish……………………………………………………………………………………………
  2/ Tuan doesn’t have a new bike.
  → Tuan wishes………………………………………………………………………………………
  3/ They swim very badly.
  → They wish……………………………………………………………………………………….
  4/ Nga doesn’t know many people here.
  → Nga wishes……………………………………………………………………………………..
  § GOOD LUCK TO YOU §
  Answer
  I/ */ Each sentence gets 0.5 m
  a/ Area: 513,115 sq km sq km .
  b/ Population : about over 62 million .
  c/ Climate : tropical climate.
  d/ Unit of currency : baht.
  */ Each sentence gets 1m
  a.True b.False c.False d. True
  II/ Each sentence gets 1m
  1/ I wish I were a good player .
  2/ Tuan wishes she had a new bike .
  3/ They wish they didn’t swim very badly.
  4
   
  Gửi ý kiến