CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Giáo án Anh 9 theo chuẩn KTKN

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Hữu Chinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:14' 07-07-2011
  Dung lượng: 2.1 MB
  Số lượt tải: 393
  Số lượt thích: 0 người
  Date of preparing : 15/08/2010 Date of teaching
  9A : 18/8/2010
  9B : 17/8/2010
  Period 1 REVIEW AND TEST
  I. The aims of the lesson
  1. The aims: By the end of the lesson, ss will be able to review the main grammar points and vocabulary of English 8
  2. Skills : 4 skills
  3. Knowleges: Remember the main grammar points and vocabulary of English 8 to do the test
  4. Language contents:
  a.Vocabulary: vocabulary of 6 themes
  b.Structures :
  - The past simple, the present perfect and the past progressive tenses
  - Passive voice
  - Reported speech
  5. Education: Educate ss to learn hard and to be be honest
  II. Preparations
  1. Teacher: lesson plan, English 8-book, tests
  2. Students: review all the grammar points and vocabulary in English 8 program
  III. The stages of the lesson
  1.The old lesson check-up(1’)
  Check ss’ preparations
  2. The new lesson

  Teacher’s activities

  * Warm-up (2’)
  Say hello to the students
  How are you?
  Today we’re going to review the main grammar points and vocabulary of English 8, then we are going to have a 10-minute-test.
  * Review(30’)
  - Ask ss to retell some forms and uses of tenses that they have learnt in English 8 program.


  - Divide the class into 3 groups and ask ss discuss to make examples
  - Remark and correct  - Ask the class to retell forms of passive voice

  - Divide the class into 2 groups, and ask ss discuss to change 2 sentences into the passive
  - Remark and correct
  - Ask the class to retell the way to report a sentence
  Divide the class into 2 groups, and ask ss to report 2 sentences
  - Remark and correct
  Students’ activities


  Listen and answer


  - Listen and retell
  + Past simple tense.
  (+) S + V(ed) ....
  (?) Did + S + V-infi ... ?
  (-) S + did + not + V-infi ...
  + Past progressive tense
  (+) S + was/ were + V(ing)...
  (?) Was/ were + S + V(ing)... ?
  (-) S + was/ were + not + V(ing)...
  + Present perfect tense
  (+) S + have/ has + done...
  (?)+ Have/ Has + S + done... ?
  (-) S + have/ has + not + done...

  Group 1 makes examples, use the past simple tense.
  Group 2 makes examples, use the past progressive tense.
  Group 3 makes examples, use the Present perfect tense.

  + Passive voice
  S + be + done...

  + Reported speech
  S + said that + V ( ed)...

  
  
  3. Test (10’) : Circle the the best option to complete the sentences( 10 points)
  1.Lan …........................... to Ha Long Bay last year.
  A. go B.went C.goes D. gone
  2. Hoa …....................... to HCM city since last month.
  A. has visited B. have visit C.have visited D. visited
  3.I….............................. the floor at 6 PM yesterday.
  A. cleaned B. clean C. am cleaning D. was cleaning
  4. The grass ..........................…everyday.
  A. is cutting B. is cuts C.is cut D. was cut
  5. She said ….........................from China
  A. she come B. she came C. she from D. she comes
  6. They …....................... TV at 8 o’clock last night.
  A. was watching B. were watching C. are watching D. is watching
  7.Huong and Minh ...................…soccer this morning.
  A. didn’t played B. didn’t plays C. didn’t play D. didn’t playing
  8. We ........................Ha Long Bay three years ago.
  A. visit B. visited C. visits D. to visit
  9. She …......................chess for 3 hours
  A. have play B. have played C. has play D.has played
  10. The car …........................ yesterday
  A. is cleaned B. are cleaned C. was cleaned D. were cleaned
  * Answer key

  Sentence
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  
  Key
  B
  A
  D
  C
  B
  B
  C
  B
  D
  C
  
  
  4. Homework: (2’)
  - Prepare for the next lesson
   
  Gửi ý kiến