CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Đoạn code dùng để nghe nhạc online

  Viết bằng Javascript. Bạn có tạo ra 1 file .js sau đó nhúng nó trên trang
  Trong source là:
  Trích:
  // Pop-Up Embedder Script by David Battino, www.batmosphere.com
  // Version 2006-05-31
  // OK to use if this notice is included

  function BatmoAudioPop(filedesc,filepath,WindowNumber) {
  // Get Operating System
  var isWin = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf("windows") !=-1
  if (isWin) { // Use MIME type = "application/x-mplayer2"
  visitorOS="Windows";
  }
  else { // Use MIME type = "audio/mpeg"; // or audio/x-wav or audio/x-ms-wma, etc.
  visitorOS="Other";
  }

  // Get the MIME type of the audio file from its extension (for non-Windows browsers)
  var mimeType = "audio/mpeg"; // assume MP3/M3U
  var objTypeTag = "application/x-mplayer2"; // The Windows MIME type to load the WMP plug-in in Firefox, etc.
  var theExtension = filepath.substr(filepath.lastIndexOf('.')+1, 3); // truncates .aiff to aif
  if (theExtension.toLowerCase() == "wav") { mimeType = "audio/x-wav"};
  if (theExtension.toLowerCase() == "aif") { mimeType = "audio/x-aiff"};
  if (theExtension.toLowerCase() == "wma") { mimeType = "audio/x-ms-wma"};
  if (theExtension.toLowerCase() == "mid") { mimeType = "audio/mid"};
  // Add additional MIME types as desired

  if (visitorOS != "Windows") { objTypeTag = mimeType; // audio/mpeg, audio/x-wav, audio/x-ms-wma, etc.};
  PlayerWin = window.open('',WindowNumber,'width=320,height=217,top=0,left=0,screenX=0,screenY=0,resizable=0,scrollbars=0,titlebar=0,toolbar=0,menubar=0,status=0,directories=0');
  PlayerWin.focus();
  PlayerWin.document.writeln("<html><head><title>" + filedesc + "</title></head>");
  PlayerWin.document.writeln("<body bgcolor='#9999ff'>"); // specify background img if desired
  PlayerWin.document.writeln("<div align='center'>");
  PlayerWin.document.writeln("<b style ='font-size:18px;font-family:Lucida,sans-serif;line-height:1.6'>" + filedesc + "</b><br />");
  PlayerWin.document.writeln("<object width='280' height='69'>");
  PlayerWin.document.writeln("<param name='src' value='" + filepath + "'>");
  PlayerWin.document.writeln("<param name='type' value='" + objTypeTag + "'>");
  PlayerWin.document.writeln("<param name='autostart' value='1'>");
  PlayerWin.document.writeln("<param name='showcontrols' value='1'>");
  PlayerWin.document.writeln("<param name='showstatusbar' value='1'>");
  PlayerWin.document.writeln("<embed src ='" + filepath + "' type='" + objTypeTag + "' autoplay='true' width='280' height='69' controller='1' showstatusbar='1' bgcolor='#9999ff' kioskmode='true'>");
  PlayerWin.document.writeln("</embed></object></div>");
  PlayerWin.document.writeln("<p style='font-size:12px;font-family:Lucida,sans-serif;text-align:center'><a href='" + filepath +"'>Download this file</a> <span style='font-size:10px'>(right-click or Control-click)</span></p>");
  PlayerWin.document.writeln("<form><div align='center'><input type='button' value='Close this window' onclick='javascript:window.close();'></div></form>");
  PlayerWin.document.writeln("</body></html>");
  PlayerWin.document.close(); // "Finalizes" new window
  ví dụ
  Trích:
  <script src="BatmoAudioPop.js" type="text/javascript"></script>


  Cách xử lý và gọi các hàm trong js vừa tạo.
  Ở đây tui gọi 1 cái popup windows.
  Trích:
  <a href="/examples/oreilly/digitalmedia/2006/05/better-player-vocoder.mp3"
  target="_blank" onclick="javascript:BatmoAudioPop('Vocoder Example',this.href,'1');
  return false">Vocoder Example</a>

  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 23:26 08/11/2010
  Số lượt xem: 317
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến