CHỦ ĐỀ THÁNG

1.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Tài nguyên dạy học

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

TIN TỨC THẾ GIỚI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Hoạt động nhà trường > Văn bản điều hành >

  Đề án việc làm của trường THCS Nguyễn Trãi giai đoạn 2014-2016

  PHÒNG GD-ĐT HUYỆN LĂK

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  Số: 01/ĐA-NT

  Liên Sơn, ngày 08  tháng 03  năm 2014

   

  ĐỀ ÁN

  VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG TRƯỜNG THCS GIAI ĐOẠN 2014 - 2016

   

   
     

   

   

   

  Phần I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

   

  I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:

  1. Khái quát đặc điểm, nội dung và tính chất hoạt động của trường THCS:

  1.1. Nội dung hoạt động của trường THCS:

  Trong năm học 2013-2014. trường THCS Nguyễn Trãi có 16 lớp với 614

  học sinh (Trong đó: có 04 lớp 6 với 146 học sinh; có 04 lớp 7 với 161 học sinh; có 04 lớp 8 với 159 học sinh; có 04 lớp 9 với 148 học sinh)

  Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Huy động trẻ đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ khuyết tật, trẻ đã bỏ học đến trường; thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục và chống mù chữ trong cộng đồng.

  Tổ chức kiểm tra và công nhận hoàn thành chương trình của học sinh trong nhà trường và trẻ em trong độ tuổi thuộc địa bàn quản lý của trường.

  Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh theo quy định của pháp luật và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

  Phối hợp với gia đình, các tổ chức và cá nhân trong cộng đồng thực hiện hoạt động giáo dục.

  Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

  Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

  Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.

  Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

  1.2. Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động của trường THCS:

  Đối tượng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo quản lý. Tổ chức giáo dục, quản lý học sinh, công chức, viên chức. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường được quy định trong các văn bản pháp quy của nhà nước, của ngành; là cơ quan tham mưu trực tiếp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND thị trấn về xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cũng như công tác nâng cao chất lượng dạy và học của địa phương.

  Phạm vi hoạt động của đơn vị: thực hiện công tác giáo dục đối với học sinh cư trú tại thị trấn Liên Sơn và các học sinh nơi khác có nguyện vọng chuyển đến học tập tại trường.

  Tính chất: tổ chức hoạt động giảng dạy giáo dục cho học sinh lớp 6 đến lớp 9.

  1.3. Cơ chế hoạt động của trường THCS:

            Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

  Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định; quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động (có thời hạn) với giáo viên, nhân viên nếu có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ, quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục;

  2. Những yếu tố tác động đến hoạt động của đơn vị sự công lập:

            Trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Đảng, Chính quyền, ngành Giáo dục và sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành, của cha mẹ học sinh; liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và năm 2010 đã được công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001–2010.

  Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường có phẩm chất tư tưởng, chính trị và đạo đức tốt; được đào tạo cơ bản, có tâm huyết với nghề, có truyền thống đoàn kết và luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy, giáo dục học sinh.

  Số lượng học sinh của trường hàng năm khá ổn định với hơn 600 em, đa số là con em nhân dân thị trấn Liên Sơn, một bộ phận là con em các xã trong huyện; trong đó hơn 20% là con em đồng bào các dân tộc. Hầu hết các em có tinh thần ham học, có ý thức tổ chức kỉ luật tốt và tích cực tham gia các hoạt động tập thể.

           Cơ sở vật chất của trường không ngừng được cải thiện, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của hoạt động  dạy, học và giáo dục học sinh. Công tác xã hội hóa giáo dục, mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội được tăng cường.

  Tuy nhiên, trường đóng trên địa bàn dân cư khá phức tạp về an ninh trật tự. Một số đối tượng xấu thường tiếp cận lôi kéo học sinh trong trường tham gia các hoạt động gây mất trật tụ an ninh trong trường và địa phương. Nhiều quán Internet hoạt động liên tục thu hút học sinh chơi điện tử, ảnh hưởng xấu đến việc học hành.

  Đa số học sinh đồng bào dân tộc khả năng tiếp thu hạn chế do hổng kiến thức, vốn ngôn ngữ phổ thông thiếu, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, môi trường học tập ở nhà không thuận lợi… nên kết quả học tập thấp.

  Một số phụ huynh ít quan tâm phối hợp với nhà trường để quản lý, giáo dục con em.

  Một số hộ dân cư quanh trường thiếu ý thức trong việc hỗ trợ nhà trường bảo vệ tài sản, giữ gìn môi trường vệ sinh.

  Nhiều cán bộ, giáo viên nữ đang nuôi con nhỏ. Một số cán bộ, giáo viên trẻ kinh nghiệm còn hạn chế.

  Chưa có phòng bộ môn theo chuẩn. Trang thiết bị không đồng bộ. Một số công trình xây dựng đã xuống cấp cần được đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa.

  II. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

  1. Văn bản pháp lý về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập:

  Trường THCS Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 05/09/2002 của UBND huyện Lăk.  

  2. Các văn bản pháp lý về việc điều chỉnh, tăng, giảm chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập:

   

  Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 8 năm 2006 về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

  Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

           

  3. Các văn bản pháp lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập:

  Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học.

  4. Văn bản quy định về chức danh nghề nghiệp, cơ cấu viên chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

  Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;

  Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

           Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;
             Căn cứ Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ;
           Căn cứ Quyết định số 202/TCCP-VC ngày 08/6/1994 về việc ban hành tiêu chuẩn ngạch công chức ngành Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông;
            Căn cứ Thông tư số 29/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
            Căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

   

  PHẦN II. THỰC TRẠNG VIÊN CHỨC VÀ SỬ DỤNG VIÊN CHỨC

                   TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

   

  I. THỰC TRẠNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM: Căn cứ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 14/2012/TT BNV ngày 18/12/2012, xác định danh mục vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập tại trường THCS Nguyễn Trãi như sau:

  1. Vị trí việc làm được phê duyệt: Tổng số: 42 vị trí.

  1.1. Lãnh đạo: 02 vị trí.

  1.1.1 Hiệu trưởng: Tổng số: 01 vị trí.

            Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.

                      Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này;

            Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

            Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

            Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động (có thời hạn); tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

  Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

  Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

  Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  1.1.2 Phó Hiệu trưởng: Tổng số: 01 vị trí.

  Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công;

  Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

  Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

  Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

            Quản lý điều hành chuyên môn và các hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

  1.2. Tổ chức trực thuộc:                                              

  1.2.1. Lãnh đạo tổ chức trực thuộc: Tổng số: 05 vị trí.

  1.2.1.1. Tổ trưởng Tổ Toán-Lý-Tin: Tổng số: 01 vị trí.

            Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Toán-Lý-Tin.

  1.2.1.2. Tổ phó Tổ Toán-Lý-Tin: Tổng số: 01 vị trí.

            Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Toán-Lý-Tin.

  1.2.2.1. Tổ trưởng Tổ Sinh-Hóa-Thể: Tổng số: 01 vị trí.

            Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Sinh-Hóa-Thể.

  1.2.2.2. Tổ phó Tổ Sinh-Hóa-Thể: Tổng số: 01 vị trí.

            Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Sinh-Hóa-Thể.

  1.2.3.1. Tổ trưởng Tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa: Tổng số: 01 vị trí.

            Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa.

  1.2.3.2. Tổ phó Tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa: Tổng số: 01 vị trí.

            Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa.

  1.2.4.1. Tổ trưởng Tổ Văn-Ngoại ngữ: Tổng số: 01 vị trí.

            Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Văn-Ngoại ngữ.

  1.2.4.2. Tổ phó Tổ Văn-Ngoại ngữ: Tổng số: 01 vị trí.

            Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Văn-Ngoại ngữ.

  1.2.5.1. Tổ Văn phòng: Tổng số: 01 vị trí.

            Phụ trách công tác Hành chính-Văn phòng; tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu, phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

  1.2.5.2. Tổ phó Tổ Văn phòng: Tổng số: 01 vị trí.

            Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng; các công tác Hành chính-Văn phòng; tham mưu, giúp việc cho tổ trưởng; phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

  1.2.2. Thực thi thừa hành: 34 vị trí.

  1.2.2.1. Giáo viên môn Văn: Tổng số: 06 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.2. Giáo viên môn Sử: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.3. Giáo viên môn Địa: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.4. Giáo viên môn Tiếng Anh: Tổng số: 03 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.5. Giáo viên môn Toán: Tổng số: 05 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.6. Giáo viên môn Lý: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.7. Giáo viên môn Hóa: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.8. Giáo viên môn Sinh: Tổng số: 03 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.9. Giáo viên môn GDCD: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.10. Giáo viên môn Thể dục: Tổng số: 03 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.11. Giáo viên môn Âm nhạc: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.12. Giáo viên môn Mỹ thuật: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.13. Giáo viên môn Tin học: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  1.2.2.14. Tổng phụ trách Đội: Tổng số: 01 vị trí. Quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

  1.3. Tổ chức thực thi thừa hành phục vụ quản lý: Tổng số: 06 vị trí.

  1.3.1. Nhân viên kế toán: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường, theo dõi các khoản thu, chi theo quy định.

  1.3.2. Nhân viên y tế: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế và tài sản của trường, chăm sóc sức khỏe học sinh.

  1.3.3. Nhân viên thiết bị: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

  1.3.4. Nhân viên thư viện: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường.

  1.3.5. Nhân viên văn thư: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách công văn đi, đến và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường.

  1.3.6. Nhân viên bảo vệ: Tổng số: 01 vị trí. Giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của trường và của giáo viên, học sinh.

  2. Vị trí việc làm thực tế thực hiện: Tổng số: 40 vị trí.  

  2.1. Lãnh đạo: 02 vị trí.

  2.1.1 Hiệu trưởng: Tổng số: 01 vị trí.

            Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường; Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ và quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh.

                      Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường được quy định tại khoản 3 Điều 20 của Điều lệ này;

            Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

           Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

           Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động (có thời hạn); tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường;

  Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

  Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường;

  Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  2.1.2 Phó Hiệu trưởng: Tổng số: 01 vị trí.

  Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.

  Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao.

  Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền.

  Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

            Quản lý điều hành chuyên môn và các hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

  2.2. Tổ chức trực thuộc:                                              

  2.2.1. Lãnh đạo tổ chức trực thuộc: Tổng số: 05 vị trí.

  2.2.1.1. Tổ trưởng Tổ Toán-Lý-Tin: Tổng số: 01 vị trí. Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Toán-Lý-Tin.

  2.2.1.2. Tổ phó Tổ Toán-Lý-Tin: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Toán-Lý-Tin.

  2.2.2.1. Tổ trưởng Tổ Sinh-Hóa-Thể: Tổng số: 01 vị trí. Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Sinh-Hóa-Thể.

  2.2.2.2. Tổ phó Tổ Sinh-Hóa-Thể: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Sinh-Hóa-Thể.

  2.2.3.1. Tổ trưởng Tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa: Tổng số: 01 vị trí. Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa.

  2.2.3.2. Tổ phó Tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Địa-Sử-GDCD-Nhạc-Họa.

  2.2.4.1. Tổ trưởng Tổ Văn-Ngoại ngữ: Tổng số: 01 vị trí. Phụ trách công tác chỉ đạo chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ Văn-Ngoại ngữ.

  2.2.4.2. Tổ phó Tổ Văn-Ngoại ngữ: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo tổ Văn-Ngoại ngữ.

  2.2.5.1. Tổ Văn phòng: Tổng số: 01 vị trí. Phụ trách công tác Hành chính-Văn phòng; tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu, phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

  2.2.5.2. Tổ phó Tổ Văn phòng: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng; các công tác Hành chính-Văn phòng; tham mưu, giúp việc cho tổ trưởng; phục vụ công tác dạy và học của nhà trường.

  2.2.2. Thực thi thừa hành: 32 vị trí.

  2.2.2.1. Giáo viên môn Văn: Tổng số: 06 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh. 01 đồng chí được điều động làm công tác Chủ tịch Công đoàn ngành và phụ trách Phổ cập giáo dục của Phòng GD&ĐT Lăk.

  2.2.2.2. Giáo viên môn Sử: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.3. Giáo viên môn Địa: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.4. Giáo viên môn Tiếng Anh: Tổng số: 03 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.5. Giáo viên môn Toán: Tổng số: 05 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.6. Giáo viên môn Lý: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.7. Giáo viên môn Hóa: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.8. Giáo viên môn Sinh: Tổng số: 03 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.9. Giáo viên môn GDCD: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.10. Giáo viên môn Thể dục: Tổng số: 02 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.11. Giáo viên môn Âm nhạc: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh. 01 đồng chí được điều động làm công tác Đoàn Đội của Phòng GD&ĐT Lăk.

  2.2.2.12. Giáo viên môn Mỹ thuật: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.13. Giáo viên môn Tin học: Tổng số: 01 vị trí. Thực hiện công tác giảng dạy theo chương trình bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, quản lý theo dõi kết quả học tập của học sinh.

  2.2.2.14. Tổng phụ trách Đội: Tổng số: 01 vị trí. Quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

  2.3. Tổ chức thực thi thừa hành phục vụ quản lý: Tổng số: 06 vị trí.

  2.3.1. Nhân viên kế toán: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường, theo dõi các khoản thu, chi theo quy định.

  2.3.2. Nhân viên y tế: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế và tài sản của trường, chăm sóc sức khỏe học sinh.

  2.3.3. Nhân viên thiết bị: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý các trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

  2.3.4. Nhân viên thư viện: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường.

  2.3.5. Nhân viên văn thư: Tổng số: 01 vị trí. Quản lý hồ sơ, sổ sách công văn đi, đến và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường.

  2.3.6. Nhân viên bảo vệ: Tổng số: 01 vị trí. Giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của trường và của giáo viên, học sinh.

  3. Bảng tổng hợp danh mục vị trí việc làm:

   

  Vị trí việc làm được phê duyệt

  Vị trí việc làm thực tế thực hiện

  Tăng, giảm vị trí việc làm

  TT

  Tên vị trí việc làm

  TT

  Tên vị trí việc làm

  I.

  Lãnh đạo đơn vị SN

  I.

  Lãnh đạo đơn vị SN

  0

  I.1

  Hiệu Trưởng

  I.1

  Hiệu Trưởng

  0

  I.2

  Phó Hiệu trưởng

  I.2

  Phó Hiệu trưởng

  0

  II.

  Tổ chức trực thuộc

  II.

  Tổ chức trực thuộc

  0

  II.1.1

  Tổ trưởng

  II.1.1

  Tổ trưởng

  0

  II.1.2

  Tổ phó

  II.1.2

  Tổ phó

  0

  II.2

  Thực thi thừa hành chuyên môn

  II.2

  Thực thi thừa hành chuyên môn

  0

  II.2.1

  Giáo viên môn Văn

  II.2.9

  Giáo viên môn Văn

  0

  II.2.2

  Giáo viên môn Sử

  II.2.10

  Giáo viên môn Sử

  0

  II.2.3

  Giáo viên môn Địa

  II.2.11

  Giáo viên môn Địa

  0

  II.2.4

  Giáo viên môn T.Anh

  II.2.12

  Giáo viên môn T.Anh

  0

  II.2.5

  Giáo viên môn Toán

  II.2.13

  Giáo viên môn Toán

  0

  II.2.6

  Giáo viên môn Lý

  II.2.14

  Giáo viên môn Lý

  0

  II.2.7

  Giáo viên môn Hóa

  II.2.15

  Giáo viên môn Hóa

  0

  II.2.8

  Giáo viên môn Sinh

  II.2.16

  Giáo viên môn Sinh

  0

  II.2.9

  Giáo viên môn GDCD

  II.2.19

  Giáo viên môn GDCD

  0

  II.2.10

  Giáo viên môn Nhạc

  II.2.20

  Giáo viên môn Nhạc

  0

  II.2.11

  Giáo viên môn Mỹ thuật

  II.2.21

  Giáo viên môn Mỹ thuật

  0

  II.2.12

  Giáo viên Thể dục

  II.2.22

  Giáo viên Thể dục

  Thiếu 1

  II.2.13

  Giáo viên môn Tin

  II.2.23

  Giáo viên môn Tin

  Thiếu 1

  II.2.14

  Giáo viên Tổng phụ trách Đội

  II.2.25

  Giáo viên Tổng phụ trách Đội

  0

  III.

  Thực thi, thừa hành hỗ trợ quản lý

  III.

  Thực thi, thừa hành hỗ trợ quản lý

  0

  III.1

  Kế toán

  III.1

  Kế toán

  0

  III.2

  Y tế học đường

  III.2

  Y tế học đường

  0

  III.3

  Thư viện

  III.3

  Thư viện

  0

  III.4

  Thiết bị

  III.4

  Thiết bị

  0

  III.5

  Văn thư

  III.5

  Văn thư

  0

  III.6

  Bảo vệ

  III.6

  Bảo vệ

  0

   

  4. Bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm:

  4.1 Lãnh đạo, quản lý:

  4.1.1 Hiệu trưởng:

  - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

  - Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường: Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

  - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động (có thời hạn) với giáo viên, nhân viên nếu có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ; quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  - Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

            - Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  4.1.2. Phó Hiệu trưởng:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

  - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  Quản lý điều hành chuyên môn và các hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

  4.2. Tổ chức trực thuộc:

  4.2.1. Tổ trưởng chuyên môn: Phụ trách công tác chuyên môn của tổ.

    - Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

    - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và các quy định khác hiện hành;

    - Giới thiệu tổ phó.

    - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

   

  4.2.2. Tổ phó chuyên môn:

    Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo của tổ.

  4.2.3. Giáo viên:

            - Thực hiện công tác giảng dạy theo phân cấp mình phụ trách.

    - Xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

    - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại của học sinh theo quy định đánh giá và xếp loại học sinh và các quy định khác hiện hành.

    - Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh.  

  4.2.4. Tổng phụ trách Đội:

            Tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo Đội cờ đỏ quản lý, theo dõi nề nếp hoạt động Đội trong phạm vi toàn trường (Kiểm tra, theo dõi, chấm điểm và xếp loại các chi đội của nhà trường). Phối hợp với Xã Đoàn chỉ đạo các hoạt động sinh hoạt tập thể mà địa phương tổ chức. Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh.

  4.3. Thực thi thừa hành hoạt động quản lý lãnh đạo:

  4.3.1. Kế toán: Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường. Lập dự toán, quyết toán đúng nguyên tắc nguồn kinh phí sự nghiệp. Tham mưu với lãnh đạo trong việc quản lý, kiểm tra tài chính và tài sản của nhà trường.

  4.3.2. Y tế học đường: Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Cấp phát thuốc kịp thời khi có bệnh. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý và kiểm tra công tác y tế của nhà trường.

  4.3.3. Thư viện: Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận sách giáo khoa, tài liệu tham khảo từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi sách giáo khoa, sách tham khảo khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua quản lý, kiểm tra sách giáo khoa, sách tham khảo của nhà trường.

  4.3.4. Thiết bị: Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận thiết bị, đồ dùng dạy học từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi thiết bị, đồ dùng dạy học khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý, kiểm tra thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường.

  4.3.5. Nhân viên văn thư: Quản lý hồ sơ, sổ sách công văn đi, đến và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường.

  4.3.6. Nhân viên bảo vệ: Giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của trường và của giáo viên, học sinh.

  5. Danh mục vị trí việc làm được phê duyệt với yêu cầu thực tế thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập:

  5.1.1 Hiệu trưởng:

  - Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường;

  - Thực hiện các quyết nghị của Hội đồng trường: Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;

  - Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;

  - Quản lý giáo viên, nhân viên; quản lý chuyên môn; phân công công tác, kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên, nhân viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỉ luật đối với giáo viên, nhân viên; ký hợp đồng lao động (có thời hạn) với giáo viên, nhân viên nếu có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền; đề nghị tiếp nhận, điều động giáo viên, nhân viên theo quy định của Nhà nước;

  - Quản lý học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức; xét duyệt kết quả đánh giá, xếp loại học sinh, ký xác nhận học bạ; quyết định khen thưởng, kỷ luật học sinh;

  - Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường; thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường;

            - Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục trong nhà trường;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  5.1.2 Phó Hiệu trưởng:

  - Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công; Cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được giao;

  - Thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng uỷ quyền;

  - Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

  Quản lý điều hành chuyên môn và các hoạt động giảng dạy trong nhà trường.

  5.2. Tổ chức trực thuộc:

  5.2.1. Tổ trưởng chuyên môn: Phụ trách công tác chuyên môn của tổ.

  - Xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường;

  - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở và các quy định khác hiện hành;

  - Giới thiệu tổ phó.

  - Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên.

   

   

  5.2.2. Tổ phó chuyên môn:

    Thực hiện việc kiểm tra theo yêu cầu của Tổ trưởng, kiểm tra chuyên môn, quản lý học sinh trong tổ, tổng hợp báo cáo của tổ.

  5.2.3. Giáo viên:

          - Thực hiện công tác giảng dạy theo phân cấp mình phụ trách.

  - Xây dựng kế hoạch cá nhân theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

  - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại của học sinh theo quy định đánh giá và xếp loại học sinh và các quy định khác hiện hành.

  - Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh.  

  5.2.4. Tổng phụ trách Đội:

            Tổ chức, quản lí các hoạt động của Đội Thiếu niên ở nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chỉ đạo Đội cờ đỏ quản lý, theo dõi nề nếp hoạt động Đội trong phạm vi toàn trường (Kiểm tra, theo dõi, chấm điểm và xếp loại các chi đội của nhà trường). Phối hợp với Xã Đoàn chỉ đạo các hoạt động sinh hoạt tập thể mà địa phương tổ chức. Đề nghị khen thưởng và kỉ luật học sinh.

  5.3. Thực thi thừa hành hoạt động quản lý lãnh đạo:

  5.3.1. Kế toán: Quản lý hồ sơ, sổ sách kế toán và tài sản của trường. Lập dự toán, quyết toán đúng nguyên tắc nguồn kinh phí sự nghiệp. Tham mưu với lãnh đạo trong việc quản lý, kiểm tra tài chính và tài sản của nhà trường.

  5.3.2. Y tế học đường: Quản lý hồ sơ, sổ sách y tế và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Cấp phát thuốc kịp thời khi có bệnh. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý và kiểm tra công tác y tế của nhà trường.

  5.3.3. Thư viện: Quản lý hồ sơ, sổ sách thư viện và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận sách giáo khoa, tài liệu tham khảo từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi sách giáo khoa, sách tham khảo khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua quản lý, kiểm tra sách giáo khoa, sách tham khảo của nhà trường.

  5.3.4. Thiết bị: Quản lý hồ sơ, sổ sách thiết bị và tài sản của trường. Thực hiện báo cáo kịp thời đúng qui định. Nhận thiết bị, đồ dùng dạy học từ cấp trên. Cấp phát và thu hồi thiết bị, đồ dùng dạy học khi cho mượn. Tham mưu với lãnh đạo trong việc mua, quản lý, kiểm tra thiết bị đồ dùng dạy học của nhà trường.

  5.3.5. Nhân viên văn thư: Quản lý hồ sơ, sổ sách công văn đi, đến và kiêm nhiệm công tác thủ quỹ của trường.

  5.3.6. Nhân viên bảo vệ: Giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của trường và của giáo viên, học sinh.

  II. THỰC TRẠNG VỀ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC:

  1. Số lượng người làm việc được phê duyệt theo vị trí việc làm: Tổng số: 42 người. Trong đó:

   

   

   

  TT

  Vị trí việc làm

  Số lượng người làm việc

  I

  Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý

  02

  1

  Hiệu trưởng

  01

  2

  Phó Hiệu trưởng

  01

  II

  Vị trí việc làm gắn với chức danh, chức vụ lãnh đạo các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức

  34

  1

  Giảng dạy môn Toán

  05

  2

  Giảng dạy môn Tin học

  02

  3

  Giảng dạy môn Vật lý

  02

  4

  Giảng dạy môn Hóa học

  02

  5

  Giảng dạy môn Sinh học

  03

  6

  Giảng dạy môn Thể dục

  03

  7

  Giảng dạy môn Tiếng Anh

  03

  8

  Giảng dạy môn Ngữ Văn

  06

  9

  Giảng dạy môn Địa lý

  02

  10

  Giảng dạy môn Lịch sử

  02

  11

  Giảng dạy môn GDCD

  01

  12

  Giảng dạy môn Âm nhạc

  01

  13

  Giảng dạy môn Mỹ thuật

  01

  14

  Giáo viên Tổng phụ trách Đội

  01

  III

  Vị trí việc làm thực thi, thừa hành

  06

  1

  Vị trí việc làm nhân viên Kế toán:

  01

  2

  Vị trí việc làm nhân viên Văn thư–Thủ quỹ

  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 15:02 26/03/2014
  Số lượt xem: 1438
  Số lượt thích: 0 người
  Avatar

  Đề án việc làm của trường THCS Nguyễn Trãi giai đoạn 2014-2016

   
  Gửi ý kiến