CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code trình diễn ảnh rất đẹp

  Phóng to || Thu nhỏ

  <script type="text/javascript">

   

  /***********************************************

  * Translucent Slideshow script- © trongbang studio code library (http://caobang83.violet.vn)

  * This notice MUST stay intact for legal use

  * Visit trongbang studio at http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ***********************************************/

   

  var trans_width='140px' //slideshow width

  var trans_height='225px' //slideshow height

  var pause=3000 //SET PAUSE BETWEEN SLIDE (3000=3 seconds)

  var degree=10 //animation speed. Greater is faster.

   

  var slideshowcontent=new Array()

  //Define slideshow contents: [image URL, OPTIONAL LINK, OPTIONAL LINK TARGET]

  slideshowcontent[0]=["photo1.jpg", "http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html", "_new"]

  slideshowcontent[1]=["photo2.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

   

  slideshowcontent[2]=["photo3.jpg", " http://bloggiaovienthaibinh.webng.com/blog/index.html ", "_new "]

  ////NO need to edit beyond here/////////////

   

  var bgcolor='white'

   

  var imageholder=new Array()

  for (i=0;i<slideshowcontent.length;i++){

  imageholder[i]=new Image()

  imageholder[i].src=slideshowcontent[i][0]

  }

   

  var ie4=document.all

  var dom=document.getElementById&&navigator.userAgent.indexOf("Opera")==-1

   

  if (ie4||dom)

  document.write('<div style="position:relative;width:'+trans_width+';height:'+trans_height+';overflow:hidden"><div id="canvas0" style="position:absolute;background-color:'+bgcolor+';width:'+trans_width+';height:'+trans_height+';left:-'+trans_width+';filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2;"></div><div id="canvas1" style="position:absolute;background-color:'+bgcolor+';width:'+trans_width+';height:'+trans_height+';left:-'+trans_width+';filter:alpha(opacity=20);-moz-opacity:0.2;"></div></div>')

  else if (document.layers){

  document.write('<ilayer id=tickernsmain visibility=hide width='+trans_width+' height='+trans_height+' bgColor='+bgcolor+'><layer id=tickernssub width='+trans_width+' height='+trans_height+' left=0 top=0>'+'<img src="'+slideshowcontent[0][0]+'"></layer></ilayer>')

  }

   

  var curpos=trans_width*(-1)

  var curcanvas="canvas0"

  var curindex=0

  var nextindex=1

   

  function getslidehtml(theslide){

  var slidehtml=""

  if (theslide[1]!="")

  slidehtml='<a href="'+theslide[1]+'" target="'+theslide[2]+'">'

  slidehtml+='<img src="'+theslide[0]+'" border="0">'

  if (theslide[1]!="")

  slidehtml+='</a>'

  return slidehtml

  }

   

  function moveslide(){

  if (curpos<0){

  curpos=Math.min(curpos+degree,0)

  tempobj.style.left=curpos+"px"

  }

  else{

  clearInterval(dropslide)

  if (crossobj.filters)

  crossobj.filters.alpha.opacity=100

  else if (crossobj.style.MozOpacity)

  crossobj.style.MozOpacity=1

  nextcanvas=(curcanvas=="canvas0")? "canvas0" : "canvas1"

  tempobj=ie4? eval("document.all."+nextcanvas) : document.getElementById(nextcanvas)

  tempobj.innerHTML=getslidehtml(slideshowcontent[curindex])

  nextindex=(nextindex<slideshowcontent.length-1)? nextindex+1 : 0

  setTimeout("rotateslide()",pause)

  }

  }

   

  function rotateslide(){

  if (ie4||dom){

  resetit(curcanvas)

  crossobj=tempobj=ie4? eval("document.all."+curcanvas) : document.getElementById(curcanvas)

  crossobj.style.zIndex++

  if (crossobj.filters)

  document.all.canvas0.filters.alpha.opacity=document.all.canvas1.filters.alpha.opacity=20

  else if (crossobj.style.MozOpacity)

  document.getElementById("canvas0").style.MozOpacity=document.getElementById("canvas1").style.MozOpacity=0.2

  var temp='setInterval("moveslide()",50)'

  dropslide=eval(temp)

  curcanvas=(curcanvas=="canvas0")? "canvas1" : "canvas0"

  }

  else if (document.layers){

  crossobj.document.write(getslidehtml(slideshowcontent[curindex]))

  crossobj.document.close()

  }

  curindex=(curindex<slideshowcontent.length-1)? curindex+1 : 0

  }

   

  function jumptoslide(which){

  curindex=which

  rotateslide()

  }

   

  function resetit(what){

  curpos=parseInt(trans_width)*(-1)

  var crossobj=ie4? eval("document.all."+what) : document.getElementById(what)

  crossobj.style.left=curpos+"px"

  }

   

  function startit(){

  crossobj=ie4? eval("document.all."+curcanvas) : dom? document.getElementById(curcanvas) : document.tickernsmain.document.tickernssub

  if (ie4||dom){

  crossobj.innerHTML=getslidehtml(slideshowcontent[curindex])

  rotateslide()

  }

  else{

  document.tickernsmain.visibility='show'

  curindex++

  setInterval("rotateslide()",pause)

  }

  }

   

  if (window.addEventListener)

  window.addEventListener("load", startit, false)

  else if (window.attachEvent)

  window.attachEvent("onload", startit)

  else if (ie4||dom||document.layers)

  window.onload=startit

   

  </script>


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 11:26 10/11/2010
  Số lượt xem: 332
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến