CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code Tạo Một Trận Sao Rơi Bằng JavaScript

  Code Tạo Một Trận Sao Rơi Bằng JavaScript

  <html>

  <head>

  <title>Hieu Ung JavaScript Tuyet Dang Roi - Trọng Bằng</title>

  </head>

  <body>

  <center>
  <script LANGUAGE="JavaScript1.2">

  <!-- Begin

  var no = 25; // Số tuyết

  var speed = 10; // Số càng nhỏ tuyết di chuyển(rơi) càng nhanh

  var snowflake = "http://www.vn-zoom.com/images/idcs.gif"; // Nơi đây chèn hình bông tuyết

  var ns4up = (document.layers) ? 1 : 0; // Bộ duyệt tìm nạp vào

  var ie4up = (document.all) ? 1 : 0;

  var dx, xp, yp; // tọa độ và những vị trí thay đổi

  var am, stx, sty; // Độ rộng và những bước thay đổi

  var i, doc_width = 800, doc_height = 600;

  if (ns4up) {

  doc_width = self.innerWidth;

  doc_height = self.innerHeight;

  } else if (ie4up) {

  doc_width = document.body.clientWidth;

  doc_height = document.body.clientHeight;

  }

  dx = new Array();

  xp = new Array();

  yp = new Array();

  am = new Array();

  stx = new Array();

  sty = new Array();

  for (i = 0; i < no; ++ i) {

  dx[i] = 0; // những biến đổi toạ độ tập hợp

  xp[i] = Math.random()*(doc_width-50); // tập hợp những thay đổi vị trí

  yp[i] = Math.random()*doc_height;

  am[i] = Math.random()*20; // tập hợp những thay đổi độ rộng

  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10; // tập hợp những thay đổi bước

  sty[i] = 0.7 + Math.random(); //tập hợp những thay đổi bước

  if (ns4up) { // những lớp tập hợp

  if (i == 0) {

  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

  } else {

  document.write("<layer name=\"dot"+ i +"\" left=\"15\" ");

  document.write("top=\"15\" visibility=\"show\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></layer>");

  }

  } else if (ie4up) {

  if (i == 0) {

  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

  } else {

  document.write("<div id=\"dot"+ i +"\" style=\"POSITION: ");

  document.write("absolute; Z-INDEX: "+ i +"; VISIBILITY: ");

  document.write("visible; TOP: 15px; LEFT: 15px;\"><img src=\"");

  document.write(snowflake + "\" border=\"0\"></div>");

  }

  }

  }

  function snowNS() { // hàm Netscape hoạt cảnh chính

  for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm

  yp[i] += sty[i];

  if (yp[i] > doc_height-50) {

  xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);

  yp[i] = 0;

  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;

  sty[i] = 0.7 + Math.random();

  doc_width = self.innerWidth;

  doc_height = self.innerHeight;

  }

  dx[i] += stx[i];

  document.layers["dot"+i].top = yp[i];

  document.layers["dot"+i].left = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);

  }

  setTimeout("snowNS()", speed);

  }

  function snowIE() { // hàm IE hoạt cảnh chính

  for (i = 0; i < no; ++ i) { // vòng lặp cho mỗi điểm

  yp[i] += sty[i];

  if (yp[i] > doc_height-50) {

  xp[i] = Math.random()*(doc_width-am[i]-30);

  yp[i] = 0;

  stx[i] = 0.02 + Math.random()/10;

  sty[i] = 0.7 + Math.random();

  doc_width = document.body.clientWidth;

  doc_height = document.body.clientHeight;

  }

  dx[i] += stx[i];

  document.all["dot"+i].style.pixelTop = yp[i];

  document.all["dot"+i].style.pixelLeft = xp[i] + am[i]*Math.sin(dx[i]);

  }

  setTimeout("snowIE()", speed);

  }

  if (ns4up) {

  snowNS();

  } else if (ie4up) {

  snowIE();

  }

  // End -->

  </script>
  </body>

  </html>

  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 00:06 09/11/2010
  Số lượt xem: 231
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến