CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code Save tên

  Để trang Web cuả bạn nhớ tên khi khách quay lại

  <tr bgcolor="#CCCCCC" background="imager/NEN.jpg">
  <td height="103" colspan="2" align="right" valign="middle"><div align="center"><strong>
  <script language="JavaScript">
  // Script by (http://violet.vn/caobang83)
  // Make cookie
  LIVEDAYS=7;
  function set_cookie(name, value)
  {
  if(value != ""){
  document.cookie = name + "=" + escape(value)+ "; EXPIRES=" + cookie_live();
  alert("Cảm ơn " + value + "!\nTên bạn đã  được lưu lại !");
  location.href=self.location;
  }
  else{
  alert("Ban quên không đưa tên!");
  }
  }
  function cookie_live() {
  var date=new Date();
  date.setDate(date.getDate()+LIVEDAYS);
  var gmt=date.toGMTString();
  var k1=gmt.indexOf(" ");
  var k2=gmt.indexOf(" ", k1+1);
  var k3=gmt.indexOf(" ", k2+1);
  var str=gmt.substring(0,k2)+"-"+gmt.substring(k2+1,k3)+"-"+gmt.substring(k3+3,gmt.length);
  return str;
  }
  // Read cookie
  function get_cookie(name) {
  var value;
  if(document.cookie != "") {
  var kk=document.cookie.indexOf(name+"=");
  if(kk >= 0) {
  kk=kk+name.length+1;
  var ll=document.cookie.indexOf(";", kk);
  if(ll < 0)ll=document.cookie.length;
  value=document.cookie.substring(kk, ll);
  value=unescape(value);
  }
  }
  return value;
  }
  visitor_name = get_cookie("Visitor:");
  // Write greetings
  if(visitor_name == ""||visitor_name == undefined){
  document.write("Chào bạn, cảm ơn bạn đã tới thăm!"); }
  else{
  document.write("Chào <b>" + visitor_name + "</b>, cảm ơn bạn đã quay lại!");
  }
  function TDPN()
  {
  var ten = document.getName.Visit.value;
  return ten;
  }
  </script>
  <br>
  </strong></div>
  <div align="center"><strong>
  <form name="getName" method=post>
  Tên b&#7841n:
  <input type="text" maxlenght="40" name="Visit" size="20">
  <input name="button" type="button" onClick="set_cookie('Visitor:', TDPN())" value="Save Name">
  </form>
  </strong></div></td>


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 23:33 08/11/2010
  Số lượt xem: 350
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến