CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code Left-Right image slideshow

  Bạn muốn tạo hiệu ứng Slide Show cho ảnh ư?Đơn giản và hiệu quả với cách làm sau:
  Copy code vào nơi bạn thích trên Website
  Code:

  <script language="JavaScript1.2">
  var scrollerwidth='450px'
  var scrollerheight='450px'
  var scrollerbgcolor='white'
  //4500 miliseconds=3 seconds
  var pausebetweenimages=4500
  //configure the below variable to change the images used in the slideshow. If you wish the images to be clickable, simply wrap the images with the appropriate <a> tag
  var slideimages=new Array()
  slideimages[0]='<img border="0" width="450" alt="Bikini" src="http://link ảnh" height="450" title="Bikini"></a>'
  slideimages[1]='<img border="0" width="450" alt="Bikini" src="http://link ảnh" height="450" title="Bikini">'
  slideimages[2]='<img border="0" width="450" alt="Bikini" src="http://link ảnh" height="450" title="Bikini">'
  //extend this list
  ///////Do not edit pass this line///////////////////////

  var ie=document.all
  var dom=document.getElementById

  if (slideimages.length>1)
  i=2
  else
  i=0

  function move1(whichlayer){
  tlayer=eval(whichlayer)
  if (tlayer.left>0&&tlayer.left<=5){
  tlayer.left=0
  setTimeout("move1(tlayer)",pausebetweenimages)
  setTimeout("move2(document.main.document.second)",pausebetweenimages)
  return
  }
  if (tlayer.left>=tlayer.document.width*-1){
  tlayer.left-=5
  setTimeout("move1(tlayer)",50)
  }
  else{
  tlayer.left=parseInt(scrollerwidth)+5
  tlayer.document.write(slideimages[i])
  tlayer.document.close()
  if (i==slideimages.length-1)
  i=0
  else
  i++
  }
  }

  function move2(whichlayer){
  tlayer2=eval(whichlayer)
  if (tlayer2.left>0&&tlayer2.left<=5){
  tlayer2.left=0
  setTimeout("move2(tlayer2)",pausebetweenimages)
  setTimeout("move1(document.main.document.first)",pausebetweenimages)
  return
  }
  if (tlayer2.left>=tlayer2.document.width*-1){
  tlayer2.left-=5
  setTimeout("move2(tlayer2)",50)
  }
  else{
  tlayer2.left=parseInt(scrollerwidth)+5
  tlayer2.document.write(slideimages[i])
  tlayer2.document.close()
  if (i==slideimages.length-1)
  i=0
  else
  i++
  }
  }

  function move3(whichdiv){
  tdiv=eval(whichdiv)
  if (parseInt(tdiv.style.left)>0&&parseInt(tdiv.style.left)<=5){
  tdiv.style.left=0+"px"
  setTimeout("move3(tdiv)",pausebetweenimages)
  setTimeout("move4(scrollerdiv2)",pausebetweenimages)
  return
  }
  if (parseInt(tdiv.style.left)>=tdiv.offsetWidth*-1){
  tdiv.style.left=parseInt(tdiv.style.left)-5+"px"
  setTimeout("move3(tdiv)",50)
  }
  else{
  tdiv.style.left=scrollerwidth
  tdiv.innerHTML=slideimages[i]
  if (i==slideimages.length-1)
  i=0
  else
  i++
  }
  }

  function move4(whichdiv){
  tdiv2=eval(whichdiv)
  if (parseInt(tdiv2.style.left)>0&&parseInt(tdiv2.style.left)<=5){
  tdiv2.style.left=0+"px"
  setTimeout("move4(tdiv2)",pausebetweenimages)
  setTimeout("move3(scrollerdiv1)",pausebetweenimages)
  return
  }
  if (parseInt(tdiv2.style.left)>=tdiv2.offsetWidth*-1){
  tdiv2.style.left=parseInt(tdiv2.style.left)-5+"px"
  setTimeout("move4(scrollerdiv2)",50)
  }
  else{
  tdiv2.style.left=scrollerwidth
  tdiv2.innerHTML=slideimages[i]
  if (i==slideimages.length-1)
  i=0
  else
  i++
  }
  }
  function startscroll(){
  if (iedom){
  scrollerdiv1=ie? first2 : document.getElementById("first2")
  scrollerdiv2=ie? second2 : document.getElementById("second2")
  move3(scrollerdiv1)
  scrollerdiv2.style.left=scrollerwidth
  }
  else if (document.layers){
  document.main.visibility='show'
  move1(document.main.document.first)
  document.main.document.second.left=parseInt(scrollerwidth)+5
  document.main.document.second.visibility='show'
  }
  }
  window.onload=startscroll
  </script>
  <ilayer id="main" width=&{scrollerwidth}; height=&{scrollerheight}; bgColor=&{scrollerbgcolor}; visibility=hide>
  <layer id="first" left=1 top=0 width=&{scrollerwidth}; >
  <script language="JavaScript1.2">
  if (document.layers)
  document.write(slideimages[0])
  </script>
  </layer>
  <layer id="second" left=0 top=0 width=&{scrollerwidth}; visibility=hide>
  <script language="JavaScript1.2">
  if (document.layers)
  document.write(slideimages[1])
  </script>
  </layer>
  </ilayer>

  <script language="JavaScript1.2">
  if (iedom){
  document.writeln('<div id="main2" style="position:relative;width:'+scrollerwidth+';height:'+scrollerheight+';overflow:hidden;background-color:'+scrollerbgcolor+'">')
  document.writeln('<div style="position:absolute;width:'+scrollerwidth+';height:'+scrollerheight+';clip:rect(0 '+scrollerwidth+' '+scrollerheight+' 0);left:0px;top:0px">')
  document.writeln('<div id="first2" style="position:absolute;width:'+scrollerwidth+';left:1px;top:0px;">')
  document.write(slideimages[0])
  document.writeln('</div>')
  document.writeln('<div id="second2" style="position:absolute;width:'+scrollerwidth+';left:0px;top:0px">')
  document.write(slideimages[1])
  document.writeln('</div>')
  document.writeln('</div>')
  document.writeln('</div>')
  }
  </script>
  <p align="center"><font face="Arial" size="-2"><br>
  <a href="http://zozotn.blogspot.com/">Slide ảnh</a></font></p>
  Chú ý:
  var scrollerwidth='450px'var scrollerheight='450px' Là độ rộng và chiều cao khung Slide.Bạn có thể tùy chỉnh
  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 19:25 09/11/2010
  Số lượt xem: 285
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến