CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  code làm cái gallery ảnh

  Bạn chèn code này vào chỗ nào định thể hiện, nhớ thay link hình
  Code:

  <script type="text/javascript">
             <!--
             var pic_width=320
             var pic_height=255
             var button_pos=3
             var stop_time=4000
             var show_text=1
             var txtcolor="dddddd"
             var bgcolor=""
              var imag=new Array()
             var link=new Array()
             var text=new Array()
              imag[1]="images/gallery/01_resize.jpg"
             link[1]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[1]=""
              imag[2]="images/gallery/02_resize.jpg"
             link[2]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[2]=""
            
             imag[3]="images/gallery/03_resize.jpg"
             link[3]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[3]=""
              imag[4]="images/gallery/04_resize.jpg"
             link[4]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[4]=""            
            imag[5]="images/gallery/05_resize.jpg"
             link[5]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[5]=""
              imag[6]="images/gallery/06_resize.jpg"
             link[6]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[6]=""
              imag[7]="images/gallery/07_resize.jpg"
             link[7]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[7]=""
              imag[8]="images/gallery/08_resize.jpg"
             link[8]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[8]=""
              imag[9]="images/gallery/09_resize.jpg"
             link[9]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[9]=""
              imag[10]="images/gallery/10_resize.jpg"
             link[10]="http://autovina.vn/photoplog"
             text[10]=""
              var swf_height=show_text==1?pic_height+0:pic_height
             var pics="", links="", texts=""
             for(var i=1 i<imag.length i++){
                     pics=pics+("|"+imag[i])
                     links=links+("|"+link[i])
                     texts=texts+("|"+text[i])
             }
             pics=pics.substring(1)
             links=links.substring(1)
             texts=texts.substring(1)
              document.write('<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" width="'+ pic_width +'" height="'+ swf_height +'" style="margin: 3px 0px 5px 0px">')
             document.write('<param name="movie" value="images/gallery.swf">')
             document.write('<param name="quality" value="high">')
             document.write('<param name="FlashVars" value="pics='+pics+'&links='+links+'&texts='+texts+'&pic_width='+pic_width+'&pic_height='+pic_height+'&show_text='+show_text+'&txtcolor='+txtcolor+'&bgcolor='+bgcolor+'&button_pos='+button_pos+'&stop_time='+stop_time+'">')
             document.write('<embed style="margin: 3px 0px 5px 0px" src="images/gallery.swf" FlashVars="pics='+pics+'&links='+links+'&texts='+texts+'&pic_width='+pic_width+'&pic_height='+pic_height+'&show_text='+show_text+'&txtcolor='+txtcolor+'&bgcolor='+bgcolor+'&button_pos='+button_pos+'&stop_time='+stop_time+'" quality="high" width="'+ pic_width +'" height="'+ swf_height +'" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">')
             document.write('</object>')
             //-->
          </script>
  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 19:19 09/11/2010
  Số lượt xem: 259
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến