CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code hiệu ứng tuyết rơi cho web

  <script type="text/javascript">
  /*
  vui lòng tham gia vào trang http://caobang83.violet.vn
  */

  // Set the number of snowflakes (more than 30 - 40 not recommended)
  var snowmax=35

  // Set the colors for the snow. Add as many colors as you like
  var snowcolor=new Array("#AAAACC","#DDDDFF","#CCCCDD","#F3F3F3","#F0FFFF")

  // Thiết kế mặt chữ (font)
  var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")

  // Thiết kế kiểu bông tuyết (ví dụ: * )
  var snowletter="*"

  // Thiết kế tốc độ rơi của tuyết (recommended values range from 0.3 to 2)
  var sinkspeed=0.6

  // Kích thước bông tuyết nè!
  var snowmaxsize=22

  // Kích thước lớn nhất của tuyết nè..
  var snowminsize=8

  // Thiết kế snowing-zone
  // Set 1 for all-over-snowing, set 2 for left-side-snowing 
  // Set 3 for center-snowing, set 4 for right-side-snowing
  var snowingzone=1

    /*
    // * NO CONFIGURATION BELOW HERE *
  */

  // Xin bạn đừng đụng đến phần dưới đây..
  var snow=new Array()
  var marginbottom
  var marginright
  var timer
  var i_snow=0
  var x_mv=new Array();
  var crds=new Array();
  var lftrght=new Array();
  var browserinfos=navigator.userAgent 
  var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
  var ns6=document.getElementById&&!document.all
  var opera=browserinfos.match(/Opera/)  
  var browserok=ie5||ns6||opera

  function randommaker(range) {  
    rand=Math.floor(range*Math.random())
    return rand
  }

  function initsnow() {
    if (ie5 || opera) {
    marginbottom = document.body.clientHeight
    marginright = document.body.clientWidth
    }
    else if (ns6) {
    marginbottom = window.innerHeight
    marginright = window.innerWidth
    }
    var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
    for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    crds[i] = 0;  
    lftrght[i] = Math.random()*15;  
    x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
    snow[i]=document.getElementById("s"+i)
    snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
    snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
    snow[i].style.fontSize=snow[i].size
    snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
    snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
    if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
    if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
    if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
    if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
    snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
    snow[i].style.left=snow[i].posx
    snow[i].style.top=snow[i].posy
    }
    movesnow()
  }

  function movesnow() {
    for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    crds[i] += x_mv[i];
    snow[i].posy+=snow[i].sink
    snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
    snow[i].style.top=snow[i].posy
     
    if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
    if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
    if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
    if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
    if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
    snow[i].posy=0
    }
    }
    var timer=setTimeout("movesnow()",50)
  }

  for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
  }
  if (browserok) {
    window.onload=initsnow
  }
  </SCRIPT> 
  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 23:48 08/11/2010
  Số lượt xem: 240
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến