CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code Chuỗi các ngôi sao bay theo Mouse

  Chú ý : Cần ảnh 6 ngôi sao , uploat lên Web

  <HTML>

  <HEAD>

  <TITLE>Hieu u'ng JavaScript - Trọng Bằng</TITLE>

  <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=x-user-defined">

  <META content="Microsoft FrontPage 4.0" name=GENERATOR>

  <META content="Le Quang Anh Hu'ng Homepage" name=Author>

  <script language=JavaScript>

  <!--Che dấu những trình duyệt mà không biết JavaScript (ở đây sử dụng câu lệnh If và else if)

  var version = 0;

  if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4") != -1) version = 5;

  else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 3") != -1) version = 1;

  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4") != -1) version = 4;

  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/4.5") != -1) version = 7;

  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/3") != -1) version = 3;

  else if (navigator.userAgent.indexOf("Mozilla/2") != -1) version = 2;

  else if (navigator.userAgent.indexOf("MSIE 4.5") != -1) version = 6;

  else version = 8;

  // -->

  </SCRIPT>

  <STYLE> <!-- Nơi đây dùng để tạo mẫu kích thước, vị trí cho Images(6 ngôi sao)--> #trailsprite1 {

  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 1px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 100

  }

  #trailsprite2 {

  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

  }

  #trailsprite3 {

  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

  }

  #trailsprite4 {

  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

  }

  #trailsprite5 {

  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

  }

  #trailsprite6 {

  HEIGHT: 10px; LEFT: 0px; POSITION: absolute; TOP: 0px; VISIBILITY: visible; WIDTH: 10px; Z-INDEX: 10

  }

  </STYLE>

  </HEAD>

  <BODY bgColor=#000000> <!-- chỉ màu nền background color -->

  <script language=JavaScript1.1>

  if (version > 3) <!-- Nếu ver > 3 (JavaScript) khi đó sẽ xuất ra màn hình bức ảnh thứ 1 và thứ tự tiếp theo ứng với mỗi images bao gồm chiều cao, viền, tên, Id -->

  document.write('<div id="trailSprite1"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif1.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite1img"></div><div id="trailSprite2"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif2.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite2img"></div><div id="trailSprite3"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif3.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite3img"></div><div id="trailSprite4"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif4.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite4img"></div><div id="trailSprite5"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif5.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite5img"></div><div id="trailSprite6"><img src="http://www.vn-zoom.com/images/trailgif6.gif"height="10"width="10"border="0"name= "trailSprite6img"></div>')

  </SCRIPT>

  <script language=JavaScript> <!-- Nơi dòng lệnh này hỗ trợ cho trình duyệt Netscape không có cũng chẳng sao -->

  <!--

  NS4 = (("Netscape"==navigator.appName) && ("4"<=parseInt(navigator.appVersion)))

  window.name = "right" <!-- Bạn phải cẩn thận ngay chổ chữ "right" đây là chỗ nguy hiểm chết người nếu bạn không để ý frames của bạn sẽ sổ tầm bậy liền đó, chính vì vậy bạn ấn định để sổ frames tên gì thì phải đặt tên đó à nghe! -->

  // -->

  </SCRIPT>

  <script language=Javascript1.1>

  <!--

  var isNS = (navigator.appName == "Netscape");

  layerRef = (isNS) ? "document" : "document.all";

  styleRef = (isNS) ? "" : ".style";

  var queue = new Array();var NUM_OF_TRAIL_PARTS = 6

  for (x=1; x < 7; x++)

  { ///////////////Image Preload

  eval("trailSpriteFrame" + x + "=new Image(10,10);");

  eval("trailSpriteFrame" + x + ".src='images/trailgif"+x+".gif';");

  }////////////////////////////////////////////////Đối tượng vệt ngôi sao chạy theo mouse

  function trailSpriteObj(anID)

  {

  this.trailSpriteID = "trailSprite" + anID; //Tùy đằng trước

  this.imgRef = "trailSprite" + anID + "img"; //Chuyển tới tên những ngôi sau

  this.currentFrame = 1; //nhìn thấy khung

  this.animateTrailSprite = animateTrailSprite; //Khai báo phương pháp vòng lặp đối tượng

  }

  function animateTrailSprite()

  {

  if (this.currentFrame <7)

  {// Nếu có hoạt cảnh (mà) những khung rời bỏ, thay đổi những ngôi sao kết cấu hiện thời

  if (isNS)

  { //Phát hiện ra bộ duyệt và thực hiện sự chuyển đổi hình ảnh

  eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");

  }

  else

  {

  eval("document['"+this.imgRef+"'].src=trailSpriteFrame" + this.currentFrame + ".src");

  }

  this.currentFrame ++; //và tăng thêm hiện thời những đối tượng hình ảnh

  }

  else

  { //Khung hiện hành như vậy đạt đến giới hạn nó che dấu ngôi sao

  eval(layerRef + '.' + this.trailSpriteID + styleRef + '.visibility="hidden"');

  }

  }/////////////////////////////////////////////////////////////////

  function processAnim()

  {

  for(x=0; x < NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++)

  queue[x].animateTrailSprite();

  }

  function processMouse(e)

  {

  currentObj = shuffleQueue();

  if (isNS)

  {

  eval("document." + currentObj + ".left=e.pageX-0;");

  eval("document." + currentObj + ".top=e.pageY+5;");

  }

  else

  {

  eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelLeft=event.clientX+document.body.scro llLeft-0;");

  eval("document.all." + currentObj + ".style.pixelTop=event.clientY+document.body.scrol lTop+5;");

  }

  }

  function shuffleQueue()

  {

  lastItemPos = queue.length - 1;

  lastItem = queue[lastItemPos];

  for (i = lastItemPos; i>0; i--)

  queue[i] = queue[i-1];

  queue[0] = lastItem;

  queue[0].currentFrame = 1; //sự sắp đặt lại số thứ tự hình ảnh của những đối tượng & làm cho ngôi sao rõ ràng thêm

  eval(layerRef + '.' + queue[0].trailSpriteID + styleRef + '.visibility="visible"');

  return queue[0].trailSpriteID;

  }

  function init()

  {

  for(x=0; x<NUM_OF_TRAIL_PARTS; x++) //Sắp hàng đầy đủ vệt dài của đối tượng

  queue[x] = new trailSpriteObj(x+1);

  if (isNS)

  {

  document.captureEvents(Event.MOUSEMOVE);

  }

  document.onmousemove = processMouse;

  setInterval("processAnim();",25);

  }

  if (version > 3)

  window.onload = init;

  // -->

  </SCRIPT>

  </body>

  </html>


  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 00:15 09/11/2010
  Số lượt xem: 214
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến