CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  Gốc > Ứng dụng tin học > Code cho Blog và Web >

  Code chèn lịch cho web

  1.  Put the code into the BODY of your HTML document  -->
  <!-- STEP ONE: Copy this code into the HEAD your HTML document  -->
  <html>

  <head>
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 6.0">
  <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
  </head>

  <body>

  <center>
  <script LANGUAGE="JavaScript">

  <!-- Begin
  monthnames = new Array(
  "January",
  "Februrary",
  "March",
  "April",
  "May",
  "June",
  "July",
  "August",
  "September",
  "October",
  "November",
  "Decemeber");
  var linkcount=0;
  function addlink(month, day, href) {
  var entry = new Array(3);
  entry[0] = month;
  entry[1] = day;
  entry[2] = href;
  this[linkcount++] = entry;
  }
  Array.prototype.addlink = addlink;
  linkdays = new Array();
  monthdays = new Array(12);
  monthdays[0]=31;
  monthdays[1]=28;
  monthdays[2]=31;
  monthdays[3]=30;
  monthdays[4]=31;
  monthdays[5]=30;
  monthdays[6]=31;
  monthdays[7]=31;
  monthdays[8]=30;
  monthdays[9]=31;
  monthdays[10]=30;
  monthdays[11]=31;
  todayDate=new Date();
  thisday=todayDate.getDay();
  thismonth=todayDate.getMonth();
  thisdate=todayDate.getDate();
  thisyear=todayDate.getYear();
  thisyear = thisyear % 100;
  thisyear = ((thisyear < 50) ? (2000 + thisyear) : (1900 + thisyear));
  if (((thisyear % 4 == 0)
  && !(thisyear % 100 == 0))
  ||(thisyear % 400 == 0)) monthdays[1]++;
  startspaces=thisdate;
  while (startspaces > 7) startspaces-=7;
  startspaces = thisday - startspaces + 1;
  if (startspaces < 0) startspaces+=7;
  document.write("<table border=2 bgcolor=white ");
  document.write("bordercolor=black><font color=black>");
  document.write("<tr><td colspan=7><center><strong>"
  + monthnames[thismonth] + " " + thisyear
  + "</strong></center></font></td></tr>");
  document.write("<tr>");
  document.write("<td align=center>Su</td>");
  document.write("<td align=center>M</td>");
  document.write("<td align=center>Tu</td>");
  document.write("<td align=center>W</td>");
  document.write("<td align=center>Th</td>");
  document.write("<td align=center>F</td>");
  document.write("<td align=center>Sa</td>");
  document.write("</tr>");
  document.write("<tr>");
  for (s=0;s<startspaces;s++) {
  document.write("<td> </td>");
  }
  count=1;
  while (count <= monthdays[thismonth]) {
  for (b = startspaces;b<7;b++) {
  linktrue=false;
  document.write("<td>");
  for (c=0;c<linkdays.length;c++) {
  if (linkdays[c] != null) {
  if ((linkdays[c][0]==thismonth + 1) && (linkdays[c][1]==count)) {
  document.write("<a href=\"" + linkdays[c][2] + "\">");
  linktrue=true;
        }
     }
  }
  if (count==thisdate) {
  document.write("<font color='FF0000'><strong>");
  }
  if (count <= monthdays[thismonth]) {
  document.write(count);
  }
  else {
  document.write(" ");
  }
  if (count==thisdate) {
  document.write("</strong></font>");
  }
  if (linktrue)
  document.write("</a>");
  document.write("</td>");
  count++;
  }
  document.write("</tr>");
  document.write("<tr>");
  startspaces=0;
  }
  document.write("</table></p>");
  // End -->
  </script>
  </center>
  <!-- Script Size:  2.98 KB  -->

  </body>

  </html>

  <!-- END CODE-->

  <font face="Tahoma"><a target="_blank" href="http://www.javascriptfreecode.com/"><span style="font-size: 8pt; text-decoration: none">JavaScript Free Code</span></a></font>
  Nhắn tin cho tác giả
  Trường Thcs Nguyễn Trãi @ 23:54 08/11/2010
  Số lượt xem: 266
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến