CHỦ ĐỀ THÁNG

1.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Tài nguyên dạy học

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

TIN TỨC THẾ GIỚI

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  KẾ HOACH THI HỌC KÌ I 2018-2019

  PHÒNG GD&ĐT LĂK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH - NTr Liên Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 (Dự thảo) Thực hiện công văn số ……/PGDĐT-THCS của...

  KẾ HOACH THÁNG 11/2018

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2018 CÔNG TÁC THÁNG 11/2018 Chủ đề:...

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-NTr ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 - 2018

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – hạnh phúc Liên Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2018 CÔNG TÁC THÁNG 9- 2018...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 - 2018

  PHÒNG GD&ĐT H. LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2017 CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 Chủ đề:...

  KẾ HOẠCH Kiểm tra nội bộ trường học tháng 02 năm học 2016-2017

  PHÒNG GD& ĐT LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-KTNB/NT ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 - 2017

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

  CÁC BÀI THAM LUẬN HNCNVC

  Bài 1: VAI TRÒ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP ...

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016

  PHÒNG GD&ĐT LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc Liên Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2015 NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2015-2016 -Thực hiện nghị quyết số 71/1998/NĐ-CP...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2015

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC “TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ” ĐẦU NĂM HỌC 2015 - 2016

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc Liên Sơn, ngày 20 tháng 8 năm 2015 ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

  PHÒNG GD&ĐT H. LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2014

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2014

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – hạnh phúc Liên Sơn, ngày 02 tháng 10 năm 2014 CÔNG TÁC THÁNG 10/2014 Chủ đề: Chăm ngoan - Học giỏi...

  CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2014-2015

  PHÒNG GD & ĐT LAK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Năm học 2014 -2015 Tháng/ Năm...

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014-2015

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...