CHỦ ĐỀ THÁNG

THANG-10.png

SMAS HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRƯỜNG

MAIL NỘI BỘ

THỐNG KÊ EMIS

THI TIẾNG ANH TRÊN INTERNET

THI OLYMPIC TOÁN

THI OLYMPIC VẬT LÝ

THI AN TOÀN GIAO THÔNG

KHO BÀI GIẢNG

19d8a4184769dd610.jpg

HƯỞNG ỨNG CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG:
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.
Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Dân chủ Kỷ cương Tình thương Trách nhiệm.

GOOGLE.COM

Công văn, Quyết định, Báo chí, Wedsite

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Đình Hưng)
 • (Trường THCS Nguyễn Trãi)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-CNV VÀ HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI

  TÀI KHOẢN ZOOM GIÁO VIÊN

  TÀI KHOẢN ZOOM GIÁO VIÊN Các ĐC vào zoom đăng nhập bằng tài khoản mail sau: KHỐI 6: Mail: thcsnguyentrailakk6@gmail.com Mk: Thanhnha0410@ KHỐI 7: Mail: thcsnguyentrailakk7@gmail.com Mk: Thanhnha0410@ KHỐI 8: Mail: thcsnguyentrailakk8@gmail.com Mk: Thanhnha0410@ KHỐI 9: Mail: thcsnguyentrailakk9@gmail.com Mk: Thanhnha0410@...

  TÀI KHOẢN ZOOM HỌC SINH

  TÀI KHOẢN ZOOM HỌC SINH Học sinh vào zoom bằng ID VÀ MẬT KHẨU sau: KHỐI 6: ID: 9557803347 MK: 123456789 Đặt tên theo cấu trúc sau: LỚP_HỌ VÀ TÊN HỌC SINH KHỐI 7: ID: 5026712764 MK: 123456789 Đặt tên theo cấu trúc sau: LỚP_HỌ VÀ TÊN HỌC SINH KHỐI 8: ID: 5852963358 MK: 123456789 Đặt tên theo cấu trúc sau: LỚP_HỌ VÀ TÊN HỌC SINH KHỐI 9: ID: 6910954487 MK: 123456789 Đặt tên theo cấu trúc sau: LỚP_HỌ VÀ TÊN HỌC SINH ...

  NỘI QUY HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022

  PHÒNG GD&ĐT LẮK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NỘI QUY HỌC SINH Căn cứ Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15/09 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nhiệm vụ học sinh ; Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường ; Trường THCS Nguyễn Trãi ban hành Nội quy học sinh như sau : Điều...

  NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ CHA MẸ HỌC SINH

  PHÒNG GD&ĐT LẮK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2021 NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH VÀ CHA MẸ HỌC SINH Căn cứ thông tư 09/2021/TT-BGDDT ngày 30/3/2021của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; kế hoạch số 51/KH-SGD ĐT ngày...

  KẾ HOẠCH tổ chức dạy học trực tuyến Năm học 2021 - 2022

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Số: 19/KH-NTr CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2021 KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy học trực tuyến Năm học 2021 - 2022 Thực hiện công văn 3699/BGDDT-GDTrH ngày 27/8/2021, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện hiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022. Thực hiện công văn 1274/SGDDT-GDTrH-GDTX ngày 28/8/2021 của...

  KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy học giao bài

  PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Số: 20/KH-NTr CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 31 tháng 08 năm 2021 KẾ HOẠCH V/v tổ chức dạy học giao bài Năm học 2021 - 2022 Thực hiện công văn 3699/BGDDT-GDTrH ngày 27/8/2021, của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện hiệm vụ GDTrH năm học 2021-2022. Thực hiện công văn 1274/SGDDT-GDTrH-GDTX ngày 28/8/2021 của...

  KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020)

  PHÒNG GD&ĐT LĂK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-NTr Liên Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chào mừng 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) Căn cứ kế hoạch số: 29/KH-PGD ĐT, ngày 30/09/2020 của PGD huyện Lăk...

  Kế hoạch năm học 2020-2021

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-NTr ...

  KẾ HOACH THI HỌC KÌ I 2019-2020

  PHÒNG GD&ĐT LĂK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH - NTr Liên Sơn, ngày 9 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 – 2020 Thực hiện công văn số 170/PGDĐT-THCS của...

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2019 – 2020

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-NTr ...

  KẾ HOACH THI HỌC KÌ II 2018-2019

  PHÒNG GD&ĐT LĂK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH - NTr Liên Sơn, ngày 23 tháng 04 năm 2019 KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018 – 2019 Căn cứ Chỉ thị số 2919 /CT-BGDĐT ngày 10/8/2018...

  KẾ HOACH THI HỌC KÌ I 2018-2019

  PHÒNG GD&ĐT LĂK TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / KH - NTr Liên Sơn, ngày 01 tháng 12 năm 2018 KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 (Dự thảo) Thực hiện công văn số ……/PGDĐT-THCS của...

  KẾ HOACH THÁNG 11/2018

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 01 tháng 11 năm 2018 CÔNG TÁC THÁNG 11/2018 Chủ đề:...

  KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC NĂM HỌC 2018 – 2019

  PHÒNG GD&ĐT H.LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-NTr ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 09 - 2018

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – hạnh phúc Liên Sơn, ngày 30 tháng 8 năm 2018 CÔNG TÁC THÁNG 9- 2018...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 08 - 2018

  PHÒNG GD&ĐT H. LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

  PHÒNG GD&ĐT LAK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Liên Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2017 CÔNG TÁC THÁNG 10/2017 Chủ đề:...